Lista aktualności Lista aktualności

Na mokrym też urośnie

We wrześniowym numerze „Głosu Lasu” ukazał się artykuł Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno Zygmunta Klimowskiego dot. zalesienia gruntów podmokłych.

Zaprezentowane w artykule rozwiązania mogą okazać się ciekawą alternatywą dla innych, droższych sposobów zalesienia. Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania okażą się pomocne zarówno dla przyszłych właścicieli lasów niepaństwowych jak i w prowadzeniu prac odnowieniowych na powierzchniach lasów państwowych.
Zachęcamy do lektury.

Tekst Krzysztof Wiśniewski
Zdjęcia Zygmunt Klimowski