Lista aktualności Lista aktualności

CZAS ODNOWIEŃ I OCHRONY LASU

Przełom lutego i marca to czas dla leśnika, w którym potrzebna jest zwiększona mobilizacja na realizację zadań. Przy obecnych warunkach pogodowych musimy być gotowi do akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej oraz wykorzystać najlepszy moment na wykonanie odnowień lasu.

          Na te tematy oraz wiele innych rozmawialiśmy w Nadleśnictwie Skrwilno podczas narady odnowieniowo-przeciwpożarowej i ze szkodnictwa leśnego, która odbyła się w dniu 25 lutego br. w sali edukacyjnej nadleśnictwa. Narada składała się z dwóch części – pierwsza kameralna, druga część terenowa. W spotkaniu udział wzięło blisko 60 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Starostw Powiatowych w Rypinie i Lipnie, Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych w Rypinie, Brodnicy i Lipnie, Ochotniczej Straży Pożarnej  w Skrwilnie, Komend Powiatowych Policji w Rypinie, Brodnicy i Lipnie, Zakładów Usług Leśnych z terenu nadleśnictwa oraz pracownicy nadleśnictwa.

          Powitaniem gości naradę otworzył Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno  - Pan Tomasz Gnap. Część poświęconą analizie ochrony przeciwpożarowej poprowadził Pan Adam Kamiński. Miniony rok przeszedł do historii jako wyjątkowy z uwagi na to, że nie odnotowaliśmy w nim żadnego pożaru. Na terenie całej Regionalnej Dyrekcji w Toruniu wystąpiło 249 pożarów. Analiza ochrony przeciwpożarowej obejmowała zatem ilość pożarów i ich powierzchnię na terenie wszystkich nadleśnictw RDLP w Toruniu. Omówiono wykresy przedstawiające rozkład palności w poszczególnych miesiącach oraz metody wykrycia pożarów. Taką samą analizą objęto minione dziesięciolecie w Nadleśnictwie Skrwilno, gdzie łącznie wystąpiło 38 pożarów na powierzchni 3,55 ha. Dużą uwagę poświęcono na omówienie nowej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu oraz zmian, które wprowadza. Na zakończenie przedstawiono wnioski i wytyczne do działań na rok bieżący.

          Część dotyczącą szkodnictwa leśnego poprowadził Pan Robert Karwicki. W prezentacji porównał ilościowo i miąższościowo przypadki kradzieży drewna na terenie RDLP w Toruniu. W Nadleśnictwie Skrwilno mieliśmy ich w minionym roku 15 (123 m3). Dobra współpraca w tym zakresie z policją sprawia, że wykrywalność kradzieży jest na wysokim poziomie (73% w 2019 roku). Łączna wartość skradzionego drewna wynosiła 17 tysięcy złotych. Za łamanie przepisów prawa w ubiegłym roku Straż Leśna wydała 166 pouczeń oraz nałożyła 12 mandatów.

          Po zakończeniu części kameralnej udaliśmy się na Szkółkę leśną w Okalewie, gdzie Pan Arkadiusz Fischer wraz z Panią Kingą Zmarzły mówili na temat sadzonek. Główną uwagę zwracano na ich właściwy dobór i sortowanie. Następnie przejechaliśmy na powierzchnię leśną w Leśnictwie Okalewo, gdzie w obecności Leśniczego Krzysztofa Żyźniewskiego mieliśmy okazję obejrzeć i ocenić uprawę z odnowienia sztucznego wykonanego przy zastosowaniu sadzarki mechanicznej. Na temat samych prac głos zabrał przedstawiciel Zakładu Usług Leśnych – Pan Zbigniew Celebucki, który był wykonawcą tego sadzenia. Metoda, o której mowa daje bardzo dobre efekty przy niewielkim nakładzie pracy, jednak nie w każdych warunkach znajduje zastosowanie. W kolejnym oddziale zaprezentowano właściwe przygotowanie dołu na sadzonki oraz powierzchni do odnowienia. Przypomniane zostały także zasady właściwego sadzenia ręcznego przy użyciu kostura.

          Z tak odświeżoną wiedzą i umysłem otwartym na nowe zadania zakończyliśmy coroczną naradę.

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński