Lista aktualności Lista aktualności

DOROCZNA NARADA KOORDYNACYJNA W NADLEŚNICTWIE SKRWILNO

Co roku, na przełomie zimy i wiosny w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno odbywa się narada poświęcona koordynacji prac leśnych, ochronie przeciwpożarowej oraz szkodnictwu leśnemu.

Z jednej strony jest ona podsumowaniem minionego roku, a z drugiej okazją do wypracowania wspólnych zadań i planów na przyszłość.

Dnia 7 marca 2019 r. w naradzie udział wzięło ponad 60 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych z terenu nadleśnictwa, wykonujących prace na podstawie umów. Tradycyjnie na zaproszenie odpowiedziały jednostki Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych w Rypinie, Brodnicy, Lipnie i Sierpcu oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rypinie. Nie zabrakło także przedstawicieli Komend Powiatowych Policji w Rypinie, Brodnicy i Lipnie, Posterunku Policji w Skępem oraz pracowników do spraw lasów niepaństwowych ze Starostw Powiatowych w Rypinie i Lipnie.

Warto przypomnieć, że Nadleśnictwo Skrwilno jest położone na bardzo rozległym obszarze, obejmującym swym zasięgiem aż pięć powiatów. W roku 2018 odnotowaliśmy w naszych lasach 6 pożarów, a w całym minionym dziesięcioleciu było ich 47 co należy uznawać za sukces biorąc pod uwagę specyfikę terenu oraz poprzednie lata. Pożary te nie osiągają obecnie wielkich rozmiarów, a większość z nich udaje się ugasić w zarodku. Szybkie i sprawne działania to niewątpliwa zasługa ciągłego rozwoju technologii. Z wykorzystaniem monitoringu obszarów leśnych oraz wszechobecnego dostępu do sieci komórkowych osób postronnych udaje się bardzo szybko zawiadamiać o zaistniałych pożarach. Rozwinięta świadomość zagrożeń społeczeństwa to również efekt wielogodzinnej pracy edukatorów leśnych oraz kontaktów z miejscowymi pracownikami Służby Leśnej. Również korzystnie przedstawia się statystyka dotycząca szkodnictwa leśnego – łącznie w 2018 roku 6 kradzieży drewna, 130 pouczeń i 25 wystawionych mandatów.

Na wyjątkowy charakter narady wpłynęło odznaczenie pracownika naszego nadleśnictwa – Pana Krzysztofa Żyźniewskiego – Leśniczego Leśnictwa Okalewo, za szczególne zasługi w ochronie przeciwpożarowej i wieloletnią współpracę z lokalnym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zakończenie szkolenia odbyły się ćwiczenia praktyczne, przypominające zasady stosowania podstawowych środków gaśniczych, które poprowadził St. Kpt mgr Mirosław Ochoński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Za niezawodny i aktywny udział w naszej naradzie dziękujemy przybyłym gościom, życząc aby ten rok był dla wszystkich pomyślny.

 

Tekst i zdjęcia : Adam Kamiński