Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA RDLP W TORUNIU

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego komunikatu Dyrektora RDLP w Toruniu w sprawie prawdopodobnych podpaleń na terenach leśnych.