Lista aktualności Lista aktualności

Majówka ekologiczna w Nadleśnictwie Skrwilno

Dnia 23 maja 2019 roku w Sali edukacyjnej „Tartak parowy” przy Nadleśnictwie Skrwilno odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa, nauczycieli szkół, działaczy lokalnych stowarzyszeń społecznych i pracowników gmin.

Miało ono jeden cel – dyskusja nad programem edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, prowadzonej w szkołach, w lokalnych samorządach i Nadleśnictwie. Przedstawiono obecne osiągnięcia Nadleśnictwa w tym zakresie oraz przyszłe plany takiej działalności we współpracy z naszymi partnerami. W spotkaniu wzięli udział:

- Pani Maria Palińska – Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,

- Pani Maria Balakowicz – Członek Zarządu Okręgu Włocłaskiego Ligi Ochrony Przyrody,

- Pani Magdalena Mrowińska – podinspektor ds. projektów UE w Urzędzie Gminy Skrwilno,

- Pani Klaudia Olewińska – z Dobrzyńskiego Domu Kultury ŻAK,

- Pan Ryszard Bartoszewski – Prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemii Dobrzyńskiej,

- Pan Tomasz Gnap – Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno,

- Nauczyciele ze szkół położonych na terenie naszego Nadleśnictwa.

Spotkanie było owocne w prezentacje, dyskusje i przemyślenia na temat edukacji społeczeństwa, dlatego wszyscy mamy nadzieję na jak najlepsze przyszłe rozwijanie współpracy w tej dziedzinie, która będzie przynosić same korzyści dla otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

Wydarzenie było objęte patronatem Radia PIK i stanowi element kampanii edukacyjnej pod nazwą „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla Ludzi”.

 

 

Tekst i zdjęcia: Jakub Łukaszewski