Lista aktualności Lista aktualności

Od sadzenia ręcznego do drona

Półnaturalne metody odnowienia lasów są coraz częściej wykorzystywane przez leśników.

W ubiegłym miesiącu intensywnie pracowaliśmy nad obsiewem sztucznym powierzchni zrębowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu jako pierwsza w kraju podjęła się nowatorskiej metody siewu nasion sosny z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.  W Nadleśnictwie Skrwilno obsiane zostały w ten sposób dwie powierzchnie. Jest to dla nas swojego rodzaju doświadczenie, na którego efekty będziemy musieli zaczekać.

Poza dronem w tym roku zastosowaliśmy również w wielu leśnictwach siew z użyciem siewnika ręcznego punktowego. Siewy sztuczne, naśladując naturalne procesy w przyrodzie wspierają je i przyspieszają. Ma to bardzo istotne znaczenie w latach, gdy brakuje urodzaju nasion.

Wciąż udoskonalamy nasze sprzęty, aby dawały jak najlepsze efekty. Dzięki modyfikacjom udaje nam się pominąć także proces przygotowania gleby. Nasza nowa sadzarka robi to w momencie sadzenia, a do jej obsługi potrzeba tylko dwóch osób oraz operatora ciągnika.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania naszych prac odnowieniowych.