Lista aktualności Lista aktualności

Promocja Lasów Państwowych i zawodu leśnika

W dniach 28-29 marca 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie odbyły się Dni Otwarte.

Od przyszłego roku w szkole ma powstać kilka nowych kierunków kształcenia, m. in. Technik leśnik. Nauka zawodu będzie obejmować nauczanie w technikum w okresie pięciu lat (nauka teoretyczna oraz praktyka zawodowa). Nadleśnictwo Skrwilno w porozumieniu ze szkołą miało w tym czasie swój czynny udział. Specjalnie przygotowana sala „leśna” wraz z eksponatami i stoiskami, które przedstawiały całość gospodarki leśnej w LP, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich osób odwiedzających rypińskiego „Rolnika”. Pracownicy Nadleśnictwa opowiadali o zawodzie leśnika, o jego codziennej pracy – terenowej i biurowej, o całej szeroko pojętej gospodarce leśnej. Stoisko leśne przedstawiało poszczególne działy leśnictwa: hodowlę, ochronę i użytkowanie lasu, jak również ochronę przyrody czy gospodarkę łowiecką. Poprzez prezentację umundurowania pracowników LP został podkreślony szczególny charakter tego zawodu.

Wszyscy odwiedzający, zarówno kandydaci do technikum, jak również rodzice i pozostali goście otrzymali w ramach promocji i jednocześnie pamiątki sadzonki drzew leśnych. W trakcie Dni Otwartych nasze stoisko odwiedziło łącznie ponad 800 osób, co świadczyć może o zaciekawieniu naszym zawodem, który w społeczeństwie jest nadal wyjątkowo postrzegany. Lasy to nasze wspólne dobro narodowe, o które wszyscy musimy się troszczyć, aby mogły służyć nam i przyszłym pokoleniom.

 

 

Tekst: Jakub Łukaszewski

Zdjęcia: Adam Kamiński