Lista aktualności Lista aktualności

Ptasia grypa - ostra choroba zakaźna!

Komunikat w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów brodnickiego i rypińskiego.

Ptasia grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków. Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych.

Na ptasią grypę chorują nie tylko ptaki. Odnotowano występowanie wirusa także u łaskunów, tygrysów, świni,  kotów, psów i ludzi. 

Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny.

O Grypie Ptaków - Główny Inspektorat Sanitarny

 

Nadleśnictwo Skrwilno informuje, że w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwanej dalej grypą ptaków, w miejscowości Boguszewiec, gm. Lutocin, powiat żuromiński, woj. Mazowieckie oraz w miejscowości Syberia, gm. Lubowidz, powiat żuromiński, woj. mazowieckie, Wojewoda Kujawsko-Pomorski  Rozporządzeniem Nr 11/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. utworzył obszar zagrożony w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków:

  1. W powiecie brodnickim, w gminie Świedziebnia, miejscowości: Zasady Nowe, Zasady, Janowo, Mełno, Okalewko;

  2. W powiecie brodnickim, w gminie Górzno, miejscowości: Wierzchownia, Nowy Świat, Szynkówko;

  3. W powiecie rypińskim, w gminie Skrwilno, miejscowości: Czarnia Mała, Czarnia Duża, Zambrzyca, Otocznia, Baba, Klepczarnia, Ruda, Mościska, Rak, Skrwilno, Szucie, Budziska, Przywitowo, Kotowy, Zofiewo, Okalewo, Szustek, Szczawno, Toki, Niemcowizna.

 

W obszarze zagrożonym zakazuje się:

  1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

  2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;

  3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

  4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

  5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

  6. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

  7. organizowania polowań na ptaki łowne.

Wszelkie upadki ptactwa hodowlanego i dzikiego należy zgłaszać bezpośrednio służbom weterynaryjnym.

 

Treść całego rozporządzenia znajduje się w załączniku poniżej.