Lista aktualności Lista aktualności

SOSNA Z NATURY

„Sosna z natury”, pod takim tytułem ukazał się artykuł jednego z naszych kolegów Pana Jacka Borowskiego w najnowszym numerze Głosu Lasu.

Leśniczy z Urszulewa dzieli się swoimi doświadczeniami z wieloletnich obserwacji samosiewów sosnowych oraz założonych upraw z odnowień naturalnych. Pan Jacek swoją „przygodę” z odnowieniami rozpoczął w latach 90. W przeciągu minionych lat zmieniała się treść zapisów ustawy, która to obliguje do odnowienia powierzchni w określonym czasie. Obecnie powierzchnie z naturalnymi odnowieniami na terenie leśnictwa Urszulewo wynoszą blisko 20 ha. Powierzchnia typowana do odnowienia naturalnego powinna charakteryzować się dobrą jakością drzewostanu (najlepiej GDN) z mało zadarnioną glebą na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego. Najlepszym sposobem na jej przygotowanie jest orka w pasy pługiem LPz bez pogłębiacza. O sukcesie odnowienia decydują oczywiście również inne czynniki, m.in. ilość opadów. Niepodważalnym plusem takiej uprawy jest aspekt ekonomiczny – nieponiesione koszty materiału, transportu, dołowania oraz sadzenia. Koszty pielęgnacji nieznacznie przewyższają te z upraw zakładanych sztucznie. Odnowienia naturalne są natomiast zdrowsze i odporniejsze na czynniki szkodotwórcze.
W efekcie pracy Pana Jacka możemy dziś podziwiać piękne uprawy i młodniki pochodzące z odnowień naturalnych.


Tekst: Adam Kamiński
Zdjęcia: archiwum nadleśnictwa