Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE W SPRAWIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Dnia 24 stycznia bieżącego roku, w Nadleśnictwie Skrwilno odbyło się spotkanie poświęcone tematyce ASF.

          Czterdziestu przedstawicieli starostw powiatowych, powiatowych inspektoratów weterynarii, Zarządu Okręgowego PZŁ we Włocławku, zarządów kół łowieckich i OHZ oraz zakładów usług leśnych z terenu nadleśnictwa rozmawiało na temat rozprzestrzeniania się ASF, możliwości zapobiegania oraz zasad bioasekuracji.

          Naradę otworzył o godzinie 10:00 Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno – Pan Tomasz Gnap, witając gości i nakreślając harmonogram. Następnie głos został przekazany pracownikowi Adamowi Kamińskiemu, który przedstawił prezentację dotyczącą ASF. Podczas niej przypomniana została charakterystyka choroby, oraz aktualny zasięg. W świetle szybkiego rozwoju i zmian konieczne było przedstawienie wykładni obowiązujących przepisów w zakresie ASF. Między innymi przypomniano zakazy dotyczące przemieszczania dzików oraz mięsa, zasady patroszenia oraz obowiązki w odniesieniu do odstrzałów sanitarnych. Obszernego omówienia wymagał temat zasad bioasekuracji, która w obecnej sytuacji odgrywa najważniejszą rolę. Jako materiał pomocniczy posłużył film instruktażowy-  afrykański pomór świń, a także film dla rolników o ochronie hodowli. W kolejnej części przedstawiono działania nadleśnictwa, wdrożone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu ASF oraz współpracę w tym zakresie ze służbami weterynaryjnymi i kołami łowieckimi. Pracownicy nadleśnictwa oprócz poszukiwania martwych dzików podczas codziennych obowiązków, delegowani są do polowań w obwodach, gdzie wprowadzony został odstrzał sanitarny oraz biorą udział jako koordynatorzy podczas przeszukiwań terenów podczas polowań zbiorowych.

         Drugą część spotkania poprowadził Łowczy Okręgowy PZŁ we Włocławku – Pan Grzegorz Wiśniewski, omawiając zaawansowanie pozyskania dzików oraz odnosząc się do zbliżającej się inwentaryzacji zwierzyny. Poinformował o planowanych działaniach, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu choroby. Dyskusję o ASF kontynuował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie – Pan Jacek Pilarski, zwracając szczególną uwagę na popełniane dotychczas błędy, które przyczyniły się do rozwoju choroby. W swej wypowiedzi Pan lekarz wielokrotnie odnosił się do mapy ASF.

          Spotkanie zakończyło się po godzinie 12 obiadem. Mamy nadzieję, że wysiłek jaki wspólnie wkładamy w walkę z ASF przyniesie efekt i zatrzyma dalszy rozwój tej niebezpiecznej choroby.

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński