Lista aktualności Lista aktualności

STO HEKTARÓW ODNOWIEŃ NATURALNYCH w NADLEŚNICTWIE SKRWILNO NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W listopadzie 2018 r. Nasze Nadleśnictwo odwiedzili leśnicy z Nadleśnictwa Osie z nadleśniczym Panem Sławomirem Sławińskim na czele.

Po serdecznym przywitaniu gości, zaprezentowano krótką charakterystykę Naszego Nadleśnictwa i harmonogram dnia.


          Celem zaproszenia naszych gości była chęć podzielenia się z nimi naszymi doświadczeniami z zakresu prowadzenia odnowień naturalnych oraz zaprezentowanie budowy i remontów dróg leśnych jakich dokonaliśmy w ostatnich latach.


          Leśnikom z Nadleśnictwa Osie zaprezentowaliśmy powierzchnie z naturalnymi odnowieniami sosny na terenie leśnictw Urszulewo i Sosnowo. Powierzchnie te były wielokrotnie omawiane na naradach i szkoleniach wewnętrznych dla pracowników nadleśnictwa oraz podczas narad terenowych dla nadleśniczych z terenu Dyrekcji Regionalnej LP w Toruniu. W trakcie przeglądu wybranych powierzchni począwszy od przygotowanych pod obsiew, poprzez uprawy, młodniki i drzewostany w drugiej klasie wieku wymieniono uwagi i poglądy. Goście zadawali wiele pytań. Po pokazie terenowym odbyło się podsumowanie, w którym uczestniczył Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Pan Ireneusz Jałoza.


          Przyjazd koleżanek i kolegów skłonił nas do przeglądu, podsumowania i refleksji nad dotychczasowymi dokonaniami w obszarze inicjowania i prowadzenia odnowień naturalnych głównie sosny ale również świerka, modrzewia, buka i olszy czarnej.


          W Nadleśnictwie Skrwilno przygoda z odnowieniami naturalnymi zaczęła się w drugiej połowie lat 90-tych – ówczesny Nadleśniczy Jacek Soborski zaobserwował, że na powierzchniach zagospodarowanych rębniami zupełnymi szczególnie na siedliskach BMśw pojawia się często silny nalot sosnowy. Nadleśniczy Soborski rezygnując z wykonania odnowienia sztucznego dał szansę wzrostu i rozwoju siewkom sosny - okazało się to trafną decyzją. Po pierwszych sukcesach w postaci udanych upraw z odnowień naturalnych sosny przyjęto w Nadleśnictwie Skrwilno niepisaną zasadę, że w każdym z obrębów nadleśnictwa co roku należy wytypować minimum jedną powierzchnię zrębową, na której można uzyskać udane odnowienie naturalne. W efekcie tych działań obecnie prowadzimy zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanach uzyskanych z obsiewów naturalnych na powierzchni ponad stu hektarów w różnych fazach rozwojowych. Pozwoliło nam to uzyskać wiedzę i doświadczenie w postępowaniu i rozwiązywaniu problemów dla poszczególnych faz rozwojowych odnowień naturalnych.

 


Tekst : Tomasz Gnap

Zdjecia: Arkadiusz Fischer