Lista aktualności Lista aktualności

SZKOLENIE Z ODNOWIEŃ NATURALNYCH

W dniu 28.01.2020r w Nadleśnictwie Skrwilno odbyło się szkolenie w zakresie prowadzenia odnowień naturalnych lasu.

           Spotkanie rozpoczął Nadleśniczy Tomasz Gnap od powitania przybyłych leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz z nadleśnictw Rytel, Jamy, Golub-Dobrzyń i Cierpiszewo. Nadleśniczy łącząc historię i dzisiejsze wyzwania przedstawił zgromadzonym Nadleśnictwo Skrwilno. W dalszej części ze strony gości głos zabrali Główny Specjalista ds. Zagospodarowania Terenów Klęskowych Waldemar Wencel i Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej Henryk Kapusta, wprowadzając słuchaczy w tematykę organizowanego szkolenia. Uszczegółowioną wiedzę o istniejących od lat 90-tych XX wieku, uznawanych i inicjowanych odnowieniach naturalnych przedstawił w pokazie multimedialnym Zastępca Nadleśniczego Zygmunt Klimowski (prezentacja i filmy instruktażowe wykonane w 2019r przez Telewizję Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Skrwilno).

          Kolejnym etapem szkolenia był pokaz terenowy naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej w Leśnictwie Urszulewo. Powierzchnie prezentowali Zastępca Nadleśniczego wraz z Leśniczym Jackiem Borowskim. Omawiano kolejne etapy prowadzonych działań: od wyboru powierzchni i planowania rodzaju obsiewu przez przygotowanie gleby, pielęgnowanie, zabiegi w powstałych uprawach i młodnikach. Omawiano również aspekty kosztów uzyskania i pielęgnacji upraw z samosiewu. Zagadnienie to wyczerpująco przedstawił specjalista ds. hodowli lasu dr inż. Arkadiusz Fischer odpowiadając na liczne pytania.

          Uczestnicy szkolenia z dużą ciekawością odnosili się do przekazywanych przez prowadzących informacji, wymieniając się również własnymi doświadczeniami i nabywając większego przekonania  do metody naturalnego odnowienia lasu.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Fischer