Lista aktualności Lista aktualności

WOJEWÓDZKIE ĆWICZENIA PRZECIWPOŻAROWE

24 maja 2019r. strażacy z Rypina, Golubia-Dobrzynia i Brodnicy gasili lasy.

Strażacy z trzech powiatów brali udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych koordynujących działania na terenach Lasów Państwowych. Terenem prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych były lasy Leśnictwa Płonne w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń. 22 maja natomiast w ramach ćwiczeń powiatowych gaszono "pożar" kompleksów leśnych na obszarze Leśnictw Kłuśno i Ugoszcz z wykorzystaniem naturalnych punktów czerpania wody na rzece Kamionce i jeziorze w Rudzie Żalskiej. Celem takich ćwiczeń jest przede wszystkim sprawdzenie mobilności służb ratunkowych, ich sprawności i umiejętności wykorzystania sprzętu, czasu dysponowania sił i środków oraz gotowości operacyjnej jednostek. Podczas tego typu działań ratowniczo-gaśniczych liczy się również współpraca pomiędzy strażą pożarną z innymi służbami, tj. policją, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, jak również nadleśnictwami. Jednostki z powiatu rypińskiego biorące udział w ćwiczeniach to JRG Rypin, OSP Radziki Duże, Długie i Giżynek. W akcję zaangażowano niemal 100 strażaków.