Asset Publisher Asset Publisher

Narada Odnowieniowo-przeciwpożarowa i ze szkodnictwa leśnego

Tradycyjnie jak co roku w połowie marca w Nadleśnictwie Skrwilno odbyła się „Narada odnowieniowo-przeciwpożarowa i ze szkodnictwa leśnego”.

Dnia 13.03.2015 na zaproszenie Nadleśnictwa Skrwilno przybyli przedstawiciele:  Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu, Straży pożarnych, Policji, miejscowych Starostw oraz Zakładów Usług Leśnych – łącznie 52 osoby. Celem spotkania było szczegółowe omówienie zasad prac odnowieniowych, współpracy jednostek oraz podsumowanie sytuacji w minionym roku. Przełom wiosenny jest okresem trudnym, wymaga pełnej mobilizacji pod względem dużego nakładu prac odnowieniowych lasu, jego ochrony na wypadek powstania pożaru i kradzieży drewna. Dlatego bardzo istotną rolę odgrywa wypracowanie wspólnych działań w tym zakresie. Należy powiedzieć, że dzięki profilaktyce sytuacja w Nadleśnictwie wygląda dobrze. Efektem tych działań są utrzymane w dobrej kondycji obszary leśne. Również sytuacja pożarowa i zdarzenia związane z kradzieżą drewna w ostatnim dziesięcioleciu uległy znacznej poprawie.

Bezpieczeństwo lasu zależy w głównej mierze od społeczeństwa, dlatego edukacja dzieci od najmłodszych lat i współpraca każdego z nas przyczyni się do poprawy stanu lasów.


Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński