Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca Nadleśnictw w wykrywaniu kradzieży

Należy pamiętać, że drewno można nabyć legalnie w Nadleśnictwie.

W dniu 27.02.2015 r. w leśnictwie Brodniczka, miejscowości Okalewko strażnicy leśni z Nadleśnictwa Skrwilno zatrzymali ciągnik przewożący drewno. Na doczepionym wozie, przewożone było drewno sosny w postaci wałków długości 1m. Pojazdem kierował mieszkaniec miejscowości Okalewko gm. Świedziebnia, który nie posiadał dokumentów legalizujących pochodzenie drewna. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że drewno pochodzi z kradzieży z Nadleśnictwa Lidzbark, leśnictwo Lubowidz. Skontaktowano się z właściwym leśniczym, oraz z PSL Nadleśnictwa Lidzbark. Na miejsce zdarzenia przyjechał leśniczy oraz powiadomiony przez strażników z Nadleśnictwa Lidzbark patrol policji z PP Lubowidz. Sprawca kradzieży został przekazany policji a skradzione drewno leśniczemu z leśnictwa Lubowidz.

Należy pamiętać, że drewno można nabyć legalnie w Nadleśnictwie. Jeśli ktoś zamiast gotowego drewna opałowego chciałby ograniczyć poniesione koszty, może zwrócić się o przydzielenie mu przez leśniczego działki do samowyrobu.

Podobny incydent miał miejsce w ubiegły poniedziałek w leśnictwie Kłuśno. W miejscowości Sadłowo strażnicy leśni wspólnie z miejscowym leśniczym zatrzymali „na gorącym uczynku" trzech mężczyzn, którzy ścięli brzozę w wyłączonym drzewostanie nasiennym. Drzewa znajdujące się w takich drzewostanach to szczególnie cenne egzemplarze z punktu widzenia hodowli lasu. Posiadają wszystkie pożądane cechy budowy i jakości. Drzewostany takie są wyłączone z typowej produkcji leśnej a ich głównym zadaniem jest produkcja cennych nasion. Mężczyźni przyłapani na nielegalnym wyrębie znajdowali się pod wpływem alkoholu i nie posiadali przy sobie dokumentów potwierdzających ich tożsamość. W związku z tym trafili do policyjnego aresztu, gdzie czekali na postawienie im zarzutów.


Tekst i zdjęcia: Maciej Kalinowski