Asset Publisher Asset Publisher

22.12.2023r. - dzień wolny od pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.12.2023r. nadleśnictwo będzie nieczynne.

 

Zapraszamy do kontaktu od 27.12.2023r.


Choinki bożonarodzeniowe

Nadleśnictwo Skrwilno oferuje w sprzedaży detalicznej drzewka bożonarodzeniowe.

 

Informacja

Z głębokim żalem przekazujemy informację o śmierci naszego wieloletniego pracownika i Kolegi Stanisława Szatkowskiego.

 

Zebranie Komisji Założeń Planu w Nadleśnictwie Skrwilno

Podstawowym dokumentem prowadzenia gospodarki leśnej w Lasach Państwowych jest plan urządzenia lasu. Jego okres obowiązywania wynosi 10 lat.

Dnia 16.10.2023r. w Skrwilnie odbyło się zebranie Komisji Założeń Planu, zwołane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, które było wstępem do opracowania nowego planu na lata 2026-2035. Udział w posiedzeniu wzięło wielu przedstawicieli władz samorządowych, Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Bydgoszczy, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Zespołu Ochrony Lasu, Zespołu Lokalnej Współpracy oraz wielu specjalistów, którym temat lasu jest bliski i ważny.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - Pan Bartosz Pewniak, witając przybyłych gości. Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno Tomasz Gnap przedstawił swój referat. Liczne zebranie gości miało na celu wypracowanie wspólnych założeń i wytycznych do przyszłego planu urządzenia lasu dla naszego nadleśnictwa.

W taki licznym i zacnym gronie każdy głos jest ważny i każdy ma prawo wnieść swoje uwagi. Jest to również dobry moment na przedyskutowanie wszelkich wątpliwości, które ustalone raz, dadzą lesnikom jasne wytyczne do gospodarowania drzewostanami przez kolejne lata.


SUBMISJA DREWNA SZCZEGÓLNEGO - RUNOWO 2023

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że trwają przygotowania do Submisji Drewna Szczególnego – dębowego, która odbędzie się w dniu 19 października 2023 roku. Drewno przeznaczone do submisji pochodzić będzie z nadleśnictw: Brodnica, Golub-Dobrzyń, Gołąbki, Jamy, Osie, Miradz, Różanna, Runowo, Szubin, Lutówko, Toruń, Woziwoda i Skrwilno.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
ogłasza submisję drewna szczególnego - dębowego,
która odbędzie się na składnicy przy leśnictwie Nowy Dwór
w Nadleśnictwie Runowo

 

Niezbędne informacje oraz kompletna dokumentacja dostępna będzie na stronie internetowej Nadleśnictwa Runowo od dnia 13.10.2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2023 r. o godz. 11:00.

Submisja (otwarcie ofert) rozpocznie się w siedzibie Nadleśnictwa Runowo; Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo Krajeńskie, w dniu 19 października 2023 r. o godz. 11:30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowych informacji w sprawie submisji Drewna Szczególnego udzielają:
- Adam Janik – Zastępca Nadleśniczego (tel. 600 453 630)
- Aneta Wiśniewska– Specjalista SL (tel. 733 991 182)
- Karol Stranc – Leśniczy (tel. 668 449 592)
- Marcin Kania – Podleśniczy (tel. 600 453 061)

Materiały niezbędne do uczestnictwa w submisji dostępne będą w załącznikach od dnia 13.10.2023 r. na stronie internetowej nadleśnictwa w biurze Nadleśnictwa Runowo i w leśnictwie Nowy Dwór. Zastrzega się:
1. Możliwość wykluczenia z submisji oferentów posiadających należności przeterminowane w stosunku do jednostki LP.
2. Możliwość unieważnienia submisji bez podania przyczyny.

Materiały dostępne do pobrania od dnia 13.10.2023 r.:
1. Regulamin Submisji Drewna Szczególnego
2. Karta ofertowa
3. Oświadczenie oferenta
4. Wzór umowy kupna-sprzedaży
5. Porozumienie uzupełniające.


Posadź drzewo z Prezydentem RP i leśnikami

Piąta edycja akcji #sadziMY odbędzie się 2 i 3 października. Na wielkie narodowe sadzenie drzew w roku poprzedzającym stulecie istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali milion sadzonek. Będzie je można otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Polskie lasy są w świetnej kondycji. U progu jubileuszu setnej rocznicy powstania, Lasy Państwowe konsekwentnie kontynuują działania na rzecz zwiększania lesistości kraju, która obecnie wynosi 29,6 proc. Oznacza to, że lasy zajmują niemal trzecią część Polski. Na początku października leśnicy ponownie zapraszają Polaków do ogólnopolskiego sadzenia drzew.

 

Punkt kulminacyjny akcji #sadziMY będzie miał miejsce we wtorek 3 października na terenie Nadleśnictwa Suchedniów (RDLP w Radomiu). Tam drzewa będzie sadziła para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda nie tylko patronują przedsięwzięciu od jego pierwszej edycji, ale także sami, własnym przykładem, zachęcają do działania.

 

– Po raz piąty rusza akcja #sadziMY. Jak co roku bierzemy w niej udział i serdecznie do tego zachęcamy – mówi prezydent.

 

Każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Leśnicy będą je rozdawać w poniedziałek i wtorek 2 i 3 października między 9.00 a 15.00. Stoiska z sadzonkami będzie można też spotkać w centrach niektórych miast. Dokładne lokalizacje najlepiej sprawdzić na stronach internetowych nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

 

Jak podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych: - Lasów nigdy nie jest za dużo. Sumiennie realizujemy założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, czyli tworzymy warunki do zwiększenia lesistości Polski do 33 proc. w 2050 r. Dążymy do tego, by Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki.

 

Leśnicy będą rozdawać sadzonki nieodpłatnie. Po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem, które zabezpieczy korzenie drzew przed wysuszeniem. Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem.

 

Po sadzonkę do biura Nadleśnictwa Skrwilno, przy ulicy Leśnej 5 w Skrwilnie zapraszamy w poniedziałek i wtorek, 2 i 3 października br. w godzinach 09:00-15:00.


Zawody w grzybobraniu

Nadleśnictwo Skrwilno zaprasza na zawody w grzybobraniu! Organizowane 7 października 2023 w Izbie Edukacyjnej Głęboczek.

Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu i administracji

Nadleśnictwo Skrwilno ogłasza nabór na pracownika ds. obsługi sekretariatu i administracji (umowa na czas określony - zastępstwo).

Termin składania ofert - do 11.09.2023, do godz. 12:00.

Szczegółowe informację znajdują się w plikach do pobrania poniżej.


UWAGA - AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

Uwaga!!

Mieszkańcy wschodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego informujemy o akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, która odbędzie się w dniach 11-20 września 2023r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu.

resources-to-get


Pożary zagrażają naszym lasom.

W dniu 17.07.2023r. niebezpieczny pożar dotknął las w okolicy miejscowości Rumunki Jasieńskie i Orłowo.

Spłonęło około hektara poszycia leśnego w drzewostanie sosnowym.

Przed godziną 15 punkt alarmowo-dyspozycyjny nadleśnictwa wykrył dym. Natychmiast zawiadomione zostały straże pożarne i policja. W akcji brały również udział samolot gaśniczy i helikopter na zlecenie Lasów Państwowych.

Zaistniały pożar jest prawdopodobnie efektem ludzkiej nieodpowiedzialności, o czym świadczą ślady widoczne na zdjęciach. Apelujemy o rozsądek. Przy obecnie panującej pogodzie niewiele brakuje aby doszło do tragedii.


Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. budowlanych

Nadleśnictwo Skrwilno ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko specjalisty ds. budowlanych.

Termin składania ofert do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania poniżej.


Masz las lub grunt do zalesienia i chcesz go sprzedać?

Masz las lub grunt do zalesienia i chcesz go sprzedać? W szczególności przylegający do gruntu zarządzanego przez jednostkę Lasów Państwowych lub znajdujący się w pobliżu gruntów LP?

Sprawdź, w zasięgu którego nadleśnictwa znajduje się Twój grunt i ustal numer działki ewidencyjnej. Sprawdź, czy las/grunt spełnia warunki, na jakich nadleśnictwo może odkupić od Ciebie tę nieruchomość. Skontaktuj się z nadleśnictwem i przedstaw mu ofertę sprzedaży. Nadleśnictwo oceni przydatność oferowanego gruntu i zleci rzeczoznawcy wycenę wskazanej działki oraz zaproponuje cenę nabycia.

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33%, tym samym zwiększy się bezpieczeństwo klimatyczne kraju.

Zasady skupu gruntów pod nowe lasy wyjaśnia krótki przewodnik:

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?

Przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym, którego nadleśnictwa leży nieruchomość. Sprawdzić, czy las/grunt spełnia warunki skupu gruntów przez jednostki LP, a następnie skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”. W praktyce, w szczególnosci będą to grunty sąsiadujące z obszarami zarządzanymi przez Lasy Państwowe, przylegające do nich – ze względu na możliwość prowadzenia gospodarki leśnej oraz oraz tworzące samodzielne kompleksy leśne w niewielkiej odległości od gruntów Lasów Państwowych, a także takie, w stosunku do których istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu zarządzanego przez Lasy Państwowe usytuowane są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej.

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach – https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

Ile zapłacą nadleśnictwa?

Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku i stanu sanitarnego drzewostanu. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Mówiąc o krajowych zasobach leśnych należy przede wszystkim przytoczyć dwa główne wskaźniki - lesistość i zasobność. Lesistość to procent pokrycia powierzchni kraju przez lasy, zasobność to z kolei przeciętna objętość masy drzewnej na jednostkę powierzchni, wyrażana w m3 na hektar. Pierwszy z wymienionych wskaźników osiągnął w Polsce 30%, drugi zaś 290 m3/ha. Dużo to czy mało? Jak wypadamy w tym względzie na tle Europy i świata?

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie lasy rosną w Polsce na ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 30 proc. powierzchni kraju. Z tego 7,15 mln ha to lasy państwowe. Wartość ta robi jeszcze większe wrażenie jeśli odniesiemy ją do lesistości kraju w dniu zakończenia II wojny światowej, wówczas jedynie 20,8% powierzchni Polski było pokryte lasami. Można więc powiedzieć, że trzy pokolenia Polaków, w niecałe stulecie zalesiły 9% powierzchni swojego kraju! Według Polityki Leśnej Państwa – strategicznego dokumentu opisującego kierunki rozwoju polskich lasów, w 2050 roku mamy osiągnąć lesistość na poziomie 33% powierzchni kraju.

Lesistość Polski wynosząca 30% (w stosunku do powierzchni lądowej) jest zbliżona do przeciętnej lesistości świata (30,6%). Lesistość naszego kraju jest także zbliżona do lesistości Europy (bez Rosji) wynoszącej 32,2% oraz Ameryki Północnej (33%). Jest ona natomiast zdecydowanie niższa od lesistości Ameryki Południowej (49%), Europy razem z Rosją (44,7%) i Ameryki Środkowej (38%). Lesistość Polski jest natomiast zdecydowanie wyższa niż lesistość całej Afryki (23%), Azji (19%) oraz Oceanii (23%).

Najważniejsze jednak, że zarówno lesistość Polski, jak i Europy od lat wzrasta. Jest to niestety wyjątkiem w kontekście innych kontynentów, gdzie trwa de facto deforestacja (wylesienie). Najsilniej proces ten dotyka Amerykę Południową. Tymczasem polskie prawo gwarantuje, że każdy las jest odnawiany przez sadzenie lub z wykorzystaniem odnowienia naturalnego w czasie 5 lat od wycięcia, w praktyce zrównoważonej gospodarki leśnej dużo szybciej.

Wracając jednak do lesistości Polski, warto podkreślić, że dziś myślimy już o perspektywie 2050 roku i wspomnianych 33%, stąd w Lasach Państwowych w ostatnim roku nastąpiła intensyfikacja programu skupu gruntów.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w naszym kraju większością lasów (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i to głównie na tej instytucji spoczywa obowiązek realizacji założeń strategii wzrostu lesistości. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce, należy do osób prywatnych.

Zasady akcji powiększania zasobów leśnych przez Lasy Państwowe, reguluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. W tym roku poszczególni nadleśniczowie mieli za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowania zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego, czyli specjalnego, wspólnego instrumentu finansowego, do którego część zysku wpłacają wszystkie jednostki Lasów Państwowych.

Drugi z przywołanych na wstępie wskaźników też dobitnie wskazuje na fakt, że polskie lasy są bardziej zasobne, niż przed laty. Dość powiedzieć, że w 1945 roku, na hektarze rosło przeciętnie o blisko 100 m3 mniej drzew! Oczywiście był to głównie skutek rabunkowej działalności okupantów, a wcześniej zaborców.

Dziś zasobność na poziomie 290 m3/ ha, stawia nas w czołówce na kontynencie europejskim, gdzie największą zasobnością lasów charakteryzują się lasy Europy Środkowo-Zachodniej (238 m3/ha) oraz Środkowo-Wschodniej (237 m3/ha), a najniższą Europy Południowo-Zachodniej (90 m3/ha) i Rosji (101 m3/ha). Przeciętna zasobność lasów Europy wynosi 163 m3/ha.

Skąd tak szczegółowe dane dotyczące wymienionych wskaźników?

Okazuje się jednak, że lasy są dziś, wbrew obiegowemu przekonaniu, że „w lesie drzewa niepoliczone”, dokładnie zinwentaryzowane i opisane, zarówno pod kątem parametrów ilościowych, jak i jakościowych. Odpowiada za to program Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, którego kolejne cykle realizowane są w latach 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024 finansowany ze środków Lasów Państwowych – funduszu leśnego. W okresie tym polskie lasy zostały, przy użyciu nowoczesnych technologii dokładnie pomierzone oraz skatalogowane.

Dziś takie dokładne pomiary nie stanowią problemu mając do dyspozycji system informacji przestrzennej, działający w oparciu o dane GPS czy zdjęcia lotnicze, oraz programy komputerowe dokonujące szybkiej analizy danych.

Co ciekawe, wszystkie te informacje są dostępne bezpłatnie dla każdego zainteresowanego. Wyniki Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zebrało w specjalny raport, który został opublikowany w sieci. Szczegółowe zaś dane dotyczące poszczególnych fragmentów lasu w wybranej okolicy można sprawdzić w Banku Danych o Lasach.

BDL to rozbudowany system informatyczny gromadzący, przetwarzający i udostępniający informacje dotyczące lasów wszystkich form własności na terenie Polski. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.

W systemie są gromadzone opisy taksacyjne z dokumentacji urządzeniowej dla lasów wszystkich form własności, informacje z opracowań siedliskowych i fitosocjologicznych, a także dane z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów, z zakresu gospodarki łowieckiej, informacje o pożarach w lasach i wiele innych informacji dotyczących terenów leśnych.

Bank Danych o Lasach udostępnia swoje zasoby poprzez stronę www.bdl.lasy.gov.pl, a także specjalną aplikację na smartfon – mBDL.

Głównymi elementami są mapa interaktywna, pomagająca lokalizować obszar, którym jesteśmy zainteresowani oraz kreator zestawień dot. danych źródłowych.

Ponadto udostępniane są tam publikacje z zakresu szeroko pojętego leśnictwa, jak np. Raport o stanie lasów, kolejne roczniki Leśnictwa przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny czy Aktualizacja stanu lasu przygotowywana corocznie w ramach prac nad BDL.

W ramach portalu BDL funkcjonuje również system automatycznego pobierania danych o aktualnych wydzieleniach leśnych w zarządzie poszczególnych nadleśnictw PGL LP.


Od sadzenia ręcznego do drona

Półnaturalne metody odnowienia lasów są coraz częściej wykorzystywane przez leśników.

W ubiegłym miesiącu intensywnie pracowaliśmy nad obsiewem sztucznym powierzchni zrębowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu jako pierwsza w kraju podjęła się nowatorskiej metody siewu nasion sosny z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.  W Nadleśnictwie Skrwilno obsiane zostały w ten sposób dwie powierzchnie. Jest to dla nas swojego rodzaju doświadczenie, na którego efekty będziemy musieli zaczekać.

Poza dronem w tym roku zastosowaliśmy również w wielu leśnictwach siew z użyciem siewnika ręcznego punktowego. Siewy sztuczne, naśladując naturalne procesy w przyrodzie wspierają je i przyspieszają. Ma to bardzo istotne znaczenie w latach, gdy brakuje urodzaju nasion.

Wciąż udoskonalamy nasze sprzęty, aby dawały jak najlepsze efekty. Dzięki modyfikacjom udaje nam się pominąć także proces przygotowania gleby. Nasza nowa sadzarka robi to w momencie sadzenia, a do jej obsługi potrzeba tylko dwóch osób oraz operatora ciągnika.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania naszych prac odnowieniowych.

 

 


Zabiegi ratujące lasy przed gradacją owadów

Informujemy, że w okresie od 23 kwietnia do II dekady czerwca 2023 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpi gradacyjnie barczatka sosnowa, brudnica mniszka i boreczniki sosnowe.

Zabiegiem zostaną objęte fragmenty drzewostanów w nadleśnictwach:

Bydgoszcz, Trzebciny, Tuchola, Solec Kujawski, Dobrzejewice, Włocławek, Różanna, Miradz, Żołędowo, Gniewkowo, Dąbrowa, Woziwoda, Zamrzenica, Cierpiszewo, Osie, Rytel, Przymuszewo, Czersk.

 

Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów wykonane zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Foray 76B, Mospilan 20SP oraz Los Ovados (doświadczenie Instytutu Badawczego Leśnictwa).

 

Preparat Foray uszkadza układ pokarmowy gąsienic (preparat tzw. żołądkowy), jego działanie opiera się na bakterii Bacillus thuringiensis. W czasie zabiegów ratowniczych zostanie zastosowana dawka 2,5 litra/ha powierzchni leśnej, na której las jest zagrożony.
Z kolei preparat Mospilan, powszechnie stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie, ma charakter kontaktowy, czyli oddziałuje na gąsienice w wyniku ich kontaktu z preparatem, uszkadzając układ nerwowy. W przypadku przedostania się do układu pokarmowego ma oddziaływanie żołądkowe. Na każdy 1 ha zagrożonych lasów zostanie zastosowane 0,15-0,3 kg preparatu rozcieńczonego w wodzie i połączonego z substancją ułatwiającą utrzymanie cieczy na powierzchni igieł, tzw. adiuwantem.

 

Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie okresowo zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać (m.in.na stronach internetowych) w ww. nadleśnictwach.

Równowaga w przyrodzie jest nieodzownym elementem utrzymania trwałości lasów. Niestety czasami zostaje ona zburzona przez czynnik, na który nie mamy wpływu. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. po przejściu huraganowych wiatrów, które łamią i przewracają całe połacie drzew.

Zjawiskiem przyrodniczym, które charakteryzuje cykliczność są masowe pojawy owadów. Ich występowanie w ustabilizowanej liczebności jest elementem przyrody, jednak gwałtowne, masowe występowanie, czyli gradacja, zagraża lasom, które mogą zostać poważnie uszkodzone i osłabione, a nawet nie przeżyć.

Leśnicy spodziewali się gradacji w bieżącym roku, jednak jej przewidywana skala jest niespotykaną od wielu lat. Mamy na uwadze to, że w przyrodzie występuje wiele pożytecznych organizmów, dlatego nasze działania będą maksymalnie selektywne, czyli będą celowane w owady wyrządzające szkody. Przed jakimikolwiek działaniami z naszej strony zostały uprzedzone instytucje związane z ochroną środowiska oraz  pszczelarze. Uwzględnimy także obecność cieków i zbiorników wodnych, które zawsze omijamy z odpowiednio dużym buforem, podejmując działania.

Mamy także olbrzymią prośbę do Państwa - o wyrozumiałość dla naszych działań i wsparcie dla leśników. Przed nami potężne wyzwanie, by obronić lasy regionu.


Wiosenne sadzenie

Czas odnowień to dla leśników pracowity okres. Dlatego przydają się każde ręce, chętne do pracy. Liczy się czas, aby jak najlepiej wykorzystać korzystne warunki do sadzenia w glebie.

Dzięki pomocy uczniów klasy 8 i opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem udało nam się posadzić 600 buków oraz 80 głogów. Pszczoły i ptaki z pewnością będą miały z nich pożytek.

Była to kolejna powierzchnia sadzona przez nas, która została uszkodzona przez wiatry w 2021 roku.

Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie!


Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach bioasekuracji w walce z afrykańskim pomorem świń

 

#łącząnasdrzewa🌲💚🌱

5 kwietnia br. przedstawiciele lokalnych samorzadów, straży pożarnych, klubów seniora, klubów sportowych, drużyny harcerskiej oraz pracownicy Nadleśnictwa Skrwilno spotkali się w Leśnictwie Głęboczek, by wspólnymi siłami posadzić młody las.
 
Powierzchnia sadzenia nie była przypadkowa, gdyż w roku 2021 las rosnący w tym miejscu został zniszczony przez huragan. Czynem społecznym udało się posadzić na powierzchni blisko 1 hektara aż 4000 sztuk!!! dębu oraz 1000 sztuk!!! innych gatunków domieszkowych - buk, lipa.
Sadzenie odbyło się w pięknych okolicznościach przyrodniczych, nad Jeziorem Wielkim.
Do powstania nowego pokolenia lasu przyczyniło się prawie 200 osób!, za co serdecznie dziękujemy!
 
Po ciężkiej, ale niezwykle satysfakcjonującej pracy wszyscy udali się na wspolną biesiadę, przy wiatach turystycznych i ognisku.

Konkurs fotograficzny

Nadleśnictwo Skrwilno ogłasza konkurs fotograficzny pt. "Osobliwość przyrodnicza".

Konkurs jest dedykowany dla uczniów szkół średnich z terenu naszego nadleśnictwa. Aby wziąć w nim udział należy wykonać zdjęcie przedstawiające drzewo występujące w polskich lasach, które posiada nietypową/ciekawą formę, kształt lub cechę, a następnie przesłać je na adres: nskrwilno.konkurs@gmail.com , opisująć fotografię, zgodnie z załączoną instrukcją, opisaną w regulaminie.

Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody! Zachęcamy do wzięcia udziału.


KOMUNIKAT - szczepienie lisów

 

Zagospodarowanie obwodów łowieckich

            W bieżącym miesiącu prowadziliśmy kontrolę obwodów łowieckich na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Skrwilno. Podczas przeglądów skupiliśmy się na jakości zagospodarowania terenów dzierżawionych przez koła łowieckie. Zwróciliśmy uwagę na stan urządzeń łowieckich, by mieć pewność, że nie stanowią one zagrożenia dla użytkownika, a ich lokalizacja spełnia swoją funkcję.

            W okresie zimowym warto pamiętać o dokarmianiu zwierzyny grubej z wykorzystaniem paśników i lizawek oraz zwierzyny drobnej poprzez uzupełnianie podsypów. Tegoroczna zima sprzyja zwierzynie, a niewielka pokrywa śnieżna nie utrudnia dostępu do naturalnego żeru np. jagodzisk. Istotne są zatem również należycie utrzymane poletka łowieckie, zagospodarowane dla zwierzyny, jako uzupełnienie naturalnej bazy żerowej. O tej porze jelenie, sarny i łosie swoje preferencje żywieniowe przestawiają głównie na żer pędowy, powodując przy okazji nierzadko szkody w lasach. Warto jednak uzupełniać lizawki solą, gdyż zwierzyna bardzo chętnie z nich korzysta. Zapewnia ona zwierzynie dobrą kondycję.

            Niezwykle ważna jest także dbałość o zwierzynę drobną jak bażanty, czy kuropatwy których wciąż jest niewiele. Wpływają na to m.in. zmiany sposobu prowadzenia gospodarki rolnej na wielkoobszarową. Uzupełnianie podsypów ziarnem pozwala ptactwu znaleźć pokarm w czasie, gdy brakuje go na zaoranych polach, co pomaga w utrzymaniu ich populacji. Na terenie niektórych obwodów łowieckich dzięki działaniom myśliwych dbających o te urządzenia udało się utrzymać dziką populację bażanta, a nawet kuropatwy, co świadczy o dobrze prowadzonej gospodarce łowieckiej.

            Wciąż obserwujemy znaczący wzrost populacji łosia, a wraz z nim wyrządzanych szkód oraz zdarzeń drogowych. W ostatnim czasie odnotowuje się coraz mniej szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych, co świadczy o zmniejszeniu populacji tego gatunku, wskutek intensywnego pozyskania.