Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie przeciwpożarowe

5.05.2014 w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno odbyło się szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników oraz służby leśnej – poprowadzone przez kpt. Mirosława Ochońskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie

Szkolenie podzielone było na dwie części. W pierwszej pracowników zapoznano m.in. z pojęciem i grupami pożaru, procesem palenia oraz podstawowymi zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru. Omówiono także rodzaje środków gaśniczych oraz proces ewakuacji z zagrożonego miejsca. W drugiej części na placu Nadleśnictwa przeprowadzono instruktaż oraz ćwiczenia z użycia środków gaśniczych.

tekst i zdjęcia: Krzysztof Wiśniewski