Asset Publisher Asset Publisher

83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Dzisiaj przypada 83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Warto przeczytać o tamtych czasach, pełnych bólu i cierpienia.

"Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010" Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział w Toruniu, czytamy:

"Już 1 września 1939 roku po godzinie 5. rano w lasy Nadleśnictwa Rytel wjechał podążający od strony Chojnic niemiecki czołg wojskowy. Kolejarze ze stacji Rytel w porę ustawili zwrotnicę na boczny tor. Pociąg się tam zatrzymał, a jego obsada rozproszyła się. W krótkiej potyczce udział wzięli robotnicy leśni i tartacznicy z Rytla. I tak się zaczęło..."

"A leśnicy? Ci młodsi z wojskową przeszłością zorganizowani byli w grupach Przysposobienia Wojskowego Leśników i objęci programem zadań przewidzianych na wypadek agresji. Niektórzy z nich zostali przeszkoleni w zakresie służby wywiadowczej i dywersyjnej na zapleczu jednostek operacyjnych wroga."

"...uchodzący przed wrogiem pracownicy nadleśnictw ukrywali w przygodnych miejscach (najczęściej zakopywali) broń i akta, a sami - w miarę istniejących możliwości i środków - wracali z rodzinami do opuszczonych osad , gdzie czekał na nich nieznany, z reguły tragiczny los. (...) Z liczącej 272 nazwiska, niepełnej listy pomordowanych leśników i robotników leśnych Pomorza i Kujaw, aż 126 zginęło w jesieni 1939 roku."