Asset Publisher Asset Publisher

Drewniane domy

Prawie 200 budek zawisło na drzewach w Nadleśnictwie Skrwilno.

Naturalnymi miejscami gniazdowania ptaków są dziuple oraz gałęzie drzew i krzewów.
Jako leśnicy musimy dbać o ekosystem leśny jako całość. Dlatego w swoich działaniach kierujemy się również dbałością o ochronę ptaków. Wszelkie prace gospodarcze związane z pozyskaniem drewna, czy hodowlą lasu muszą uwzględniać ich okres lęgowy. Na ten przykład podszyty wycinane mogą być wyłącznie w okresie jesienno-zimowym. Leśniczowie prowadzą tak zwane wizje terenowe podczas, których wyszukują gniazd i dziupli na powierzchniach i specjalnie je oznakowują aby pozostały one w sposób nienaruszony, a ptaki mogły spokojnie prowadzić w nich swoje lęgi.
Należy mieć jednak na uwadze fakt, że nie wszystkie lasy stwarzają ptakom odpowiednie warunki do życia. Chodzi głównie o średniowiekowe drzewostany, z przewagą sosny, w których brakuje starych, dziuplastych drzew.

Właśnie w takich miejscach w minionym miesiącu, zajmowaliśmy się wywieszaniem nowych budek oraz konserwacją i czyszczeniem budek starych. Prace miały na celu przygotowanie do okresu lęgowego ptaków. Dzięki naszym działaniom możliwe jest zwiększanie bioróżnorodności tam, gdzie brakuje naturalnych miejsc do gniazdowania. Ptaki jako nasi sprzymierzeńcy odwzajemniają się chroniąc las. W ciągu dnia potrafią zjadać dużą ilość owadów, zwłaszcza tych szkodliwych. W naszych lasach wieszamy głównie budki typu A oraz typu B, które są chętnie zamieszkiwane przez małe ptaki, np. sikory, wróble, pleszki, szpaki, kowaliki, czy dzięciołki.

Zachęcamy do odwiedzania lasów w celu obserwacji ich mieszkańców.

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: Agnieszka Budzińska