Asset Publisher Asset Publisher

Trochę historii

Nadleśnictwo Skrwilno wg obecnych granic i obecnego podziału na obręby utworzone zostało z dawnych nadleśnictw Skępe, Skrwilno i Urszulewo.

Nadleśnictwo, obecnie obręb Skępe powstało w 1945r. z lasów utworzonego w 1937 Nadleśnictwa Państwowego Lipno z siedzibą w Skępem i upaństwowionych lasów pomajątkowych oraz lasów drobnej własności.

Powierzchnia wynosiła7764,56 ha, z czego:

    lasy państwowe - 4071,51 ha
    lasy pomajątkowe - 3175,34 ha
    lasy drobnej własności - 517,71 ha

Byłe lasy nadleśnictwa Lipno zajmują część obecnych leśnictw: Głęboczek, Huta, Jasień, Koziołek. Nadleśnictwo, obecny obręb Skrwilno powstało w roku 1945 z upaństwowionych lasów pomajątkowych i drobnej własności o powierzchni 6341,77 ha. W latach 1945-1947 obowiązywała nazwa Nadleśnictwo Okalewo z siedzibą w Skrwilnie, zmieniona zarządzeniem Dyrektora Bydgoskiego OZLP w Toruniu. Nadleśnictwo, obecnie obręb Urszulewo, powstało w roku 1948 z części nadleśnictw Skępe i Skrwilno. Objęło ono część dawnych lasów państwowych nadleśnictwa Lipno (l-ctwa Szczutowo i Urszulewo) o powierzchni 2761,50 ha, lasy pomajątkowe o powierzchni 2431,81 ha, lasy drobnej własności o powierzchni 375,60 ha. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 5568,91 ha.

Nadleśnictwo Skrwilno w 2012 roku wydało I tom, a następnie w 2015 roku II tom Historii, które  szczegółowo opisują dzieje jego powstania i funkcjonowania. Zainteresowanych lekturą zachęcamy do odwiedzenia naszego nadleśnictwa.