Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Hodowla lasu jest jednym z ważniejszych działów w leśnictwie. Podstawowym zadaniem jest utrzymanie i rozwój ekosystemów leśnych, zgodnie z możliwościami produkcyjnymi siedlisk.

Podejmowane działania wykonuje się w oparciu o naturalnie zachodzące procesy, korzystając przy tym z dorobku nauk przyrodniczych, m.in.: gleboznawstwa, botaniki, klimatologii. Gospodarka leśna zalicza do hodowli lasu nasiennictwo, szkółkarstwo, zabiegi agrotechniczne, nasadzenia oraz pielęgnowanie lasu.

Jednym z podstawowych zadań są nasadzenia drzew i krzewów leśnych w miejscach do tego specjalnie przygotowanych. Wykonane pozyskanie drewna pozostawia wolną przestrzeń, którą należy we właściwy sposób pokryć roślinnością leśną, zgodnie z wymogami siedliskowymi. Zapleczem realizacji prezentowanego zadania jest szkółka leśna, prowadząca produkcję materiału sadzeniowego. Skala potrzeb gatunków iglastych i liściastych łącznie do odnowień i zalesień oraz poprawek i uzupełnień, a także dla lasów innych własności wynosi przeciętnie ok. 2 mln sztuk. Asortyment produkowanych sadzonek jest bardzo zróżnicowany pod względem wieku, jak i hodowanych gatunków. Główną część nasadzeń stanowią drzewka iglaste (sosna, świerk, modrzew) oraz liściaste (dąb, buk, brzoza, olsza, i inne). Stan produkcji ściśle jest związany z bogatą mozaiką siedlisk leśnych, występująca w tym regionie przyrodniczo-leśnym oraz zachowaniem bioróżnorodności, związaną z proekologicznym modelem gospodarki leśnej. W Nadleśnictwie Skrwilno poza nasadzeniami sztucznymi od 1995 roku podejmuje się także działania w kierunku inicjowania odnowień naturalnych wśród gatunków lasotwórczych.

W następnych etapach, gdy drzewostan przechodzi kolejne fazy rozwojowe wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne odpowiednio do wieku i gatunków drzew leśnych (pielęgnacja gleby, czyszczenia i trzebieże). Wyhodowany dojrzały las staje się źródłem nasion, zapewniających ciągłość pokoleń dla następnych drzew i stanowiącym bogactwo przyrodnicze świata zwierząt i roślin.