Asset Publisher Asset Publisher

Park Krajobrazowy

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony został 14.11.1990r. na mocy porozumienia między Wojewodą Toruńskim a Wojewodą Ciechanowskim. Powierzchnia parku wynosi 27764,30ha i rozciąga się na terenach województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie to mieści się jego największa, wynosząca blisko 14tys. ha część. Na terenie Nadleśnictwa Skrwilno park znajduje się w północno-wschodniej jego części, na terenie gminy Świedziebnia.

Celem ochrony w parku są wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Szczególnym walorem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego są zwarte kompleksy leśne, które to znajdują się na około 70% powierzchni. W granicach GLPK znajduje się siedem rezerwatów przyrody, jednym z nich jest Mszar Płociczno położony na terenie naszego nadleśnictwa.