Obiekty edukacyjne

Ścieżka przyrodniczo-leśna SKRWILNO, Ścieżka przyrodniczo-leśna GŁĘBOCZEK, Ścieżka przyrodniczo-leśna STARY ZAGAJ

Oferta edukacyjna

Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem rozwoju dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Kształtuje całościowy obraz ich relacji z otaczającą przyrodą. Wskazuje na zależności człowieka i środowiska, a także uczy odpowiedzialności za zmiany powstałe w środowisku naturalnym.