Asset Publisher Asset Publisher

„FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY” edycja X

Dnia 29 listopada 2013 r., w Izbie Edukacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno odbył się finał konkursu wiedzy przyrodniczej. Wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych ze Skrwilna, Karnkowa oraz Rypina, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Skrwilno.

Konkurs składał się z dwóch części. Część pisemna polegała na samodzielnym rozwiązaniu testu oraz odpowiedzi na pytania opisowe. Część druga była prezentacją przez grupy trzyosobowe tematu: „Segregacja śmieci – mój udział w ochronie środowiska". Obie części były oceniane oraz nagradzane oddzielnie. Podczas konkursu obecna była również klasa z gimnazjum w Skrwilnie, która obserwowała przebieg konkursu i kibicowała kolegom. Całość nadzorowała i oceniała komisja.

Laureaci klasyfikują się następująco:

Zdobywcą nagrody głównej z miejsce I został Marcin Wiśniewski z Gimnazjum w Skrwilnie;

II miejsce zajęła Ewa Kostrzewska z Zespołu Szkół w Karnkowie;

III miejsce przypadło Emilowi Romanowskiemu z Gimnazjum w Skrwilnie;

IV miejsce zajął Filip Ludwicki z Zespółu Szkół Miejskich w Rypinie;

V miejsce zdobył Adrian Mikołajczyk z Zespołu Szkół w Karnkowie.

Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia i nagrody dodatkowe: Paulina Kępczyńska, Dominika Kudzińska, Konrad Świeżak, Szymon Karolczyk.

Twórcy najlepszej prezentacji zostali nagrodzeni odrębnie. Jako zwycięzcę komisja wytypowała jednogłośnie grupę uczniów z Gimnazjum w Rypinie w składzie:

Dominika Kudzińska

Filip Ludwicki

Szymon Karolczyk

Nagrody zostały współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz przez Nadleśnictwo Skrwilno. Każdy z uczestników oraz opiekunowie otrzymali upominki od Nadleśnictwa. Nasz konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań ekologicznych poprzez poznawanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Mamy nadzieję, że uczestnikom pozostaną miłe wspomnienia związane z konkursem i jeszcze chętniej będą rozwijać swoje ekologiczne zainteresowania. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję konkursu.

tekst: Adam Kamiński

zdjęcia: Krzysztof Wiśniewski