Asset Publisher Asset Publisher

Skrwilno - c.d. szkoleń dla podleśniczych

Tym razem na terenie Nadleśnictwa Skrwilno spotkali się podleśniczowie z Brodnicy, Jam i Skrwilna. Tradycyjnie na początku szkolenia Dyrektor RDLP - inż. Janusz Kaczmarek zapoznał biorących w szkoleniu z ogólną sytuacją w Lasach Państwowych w tym w Dyrekcji Lasów w Toruniu.

Szkolenia na wybranych tematycznie powierzchniach prowadził Nadleśniczy - mgr inż. Jacek Soborski. W dyskusji Dyrektor Kaczmarek wskazał konieczność odejścia od schematów hodowlanych na korzyść gospodarki leśnej opartej o zasady proekologiczne wykorzystując prawa przyrody w celu osiągnięcia tych samych efektów. Tematykę szkolenia obrazują załączone zdjęcia.
Na koniec części terenowej uczestnicy udali się pod obelisk ku czci powstańców styczniowych odsłonięty w tym roku w ramach obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego, gdzie Dyrektor Janusz Kaczmarek z Nadleśniczym Jackiem Soborskim oraz Leśniczym Leśnictwa Urszulewo Jackiem Borowskim złożyli kwiaty. Po powrocie do Nadleśnictwa Dyrektor  Janusz Kaczmarek podsumował i zakończył szkolenie.

Tekst:  Jacek Soborski

Zdjęcia: Krzysztof Wiśniewski