Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniach 15-16 października 2015 r. Nadleśnictwo Skrwilno miało okazję uczestniczyć w ćwiczeniach jednostek KSRG powiatu lipnowskiego.

Na ich miejsce przybyły Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, prawie 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Służby Medyczne i Jednostki Policji.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w Sali edukacyjnej leśnictwa Głęboczek, a następnego ćwiczenia praktyczne w terenie. Celem było opracowanie działań ratowniczych z zakresu gaszenia pożarów w warunkach niedostatku wody, co obserwujemy tego roku. Dodatkowo odbyła się symulacja zdarzenia masowego w trudno dostępnym miejscu z udziałem ratownictwa medycznego i policji – zderzenie pociągu z autobusem. Miejscem ćwiczeń był kompleks leśny w leśnictwie Koziołek oraz przebiegająca przez niego linia kolejowa. Podsumowaniem było spotkanie przy ognisku podczas, którego uczestnicy przedstawiali wnioski, uwagi i propozycje.

Ścisła współpraca Lasów Państwowych z jednostkami KSRG odgrywa ważną rolę, począwszy od działań prewencyjnych. Nieocenione są również w tym przypadku edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa, co razem przekłada się na wspólny sukces.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński