Asset Publisher Asset Publisher

FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY

W tegorocznej, trzynastej edycji konkursu udział wzięli uczniowie siedmiu szkół gimnazjalnych.

Konkurs odbył się na zasadzie eliminacji dwustopniowych. Pierwsze z nich odbyły się w trybie indywidualnym dla szkół. W ich wyniku wyłoniono troje uczniów z każdej szkoły, którzy reprezentowali ją w Nadleśnictwie. 21 grudnia 2016 r. w sali edukacyjno – historycznej „Tartak parowy" przy siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno odbyły się eliminacje finałowe. Uczestniczyły w nich Gimnazja ze: Skrwilna, Karnkowa, Lutocina, Kikoła, Wielgiego oraz Rypina (2 szkoły). Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań oraz udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania opisowe.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  • Dominika Lewandowska – Specjalista Służby Leśnej
  • Michał Lewandowska – Specjalista Służby Leśnej
  • Adam Kamiński – Specjalista Służby Leśnej

Lista laureatów przedstawia się następująco:

I miejsce - Zuzanna Grubalska z Gimnazjum Powiatowego w Rypinie;

II miejsce – Aleksandra Stankiewicz z Gimnazjum w Lutocinie;

III miejsce – Jakub Bladziak  z Gimnazjum w Kikole;

IV miejsce – Aleksandra Suska z Gimnazjum w Karnkowie;

V miejsce – Patrycja Skrobuszewska z Gimnazjum w Skrwilnie

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy dalszego pogłębiania wiedzy i fascynacji światem przyrody. Nagrody w konkursie współfinansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Organizowany przez nas od wielu lat konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań ekologicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie świadomości i właściwych postaw.

 

Tekst: Dominika Lewandowska

Zdjęcia: Adam Kamiński