Asset Publisher Asset Publisher

Narada Odnowieniowo-przeciwpożarowa i ze szkodnictwa leśnego

Narada odnowieniowo-przeciwpożarowa i ze szkodnictwa leśnego jest nieodłącznym elementem nadchodzącej wiosny w Nadleśnictwie Skrwilno. Podyktowana jest koniecznością skoordynowania wielu działań na terenie całego nadleśnictwa.

W dniu 8 marca 2016 r. w sali edukacyjnej spotkało się prawie 60 osób, w tym przedstawiciele: Straży Pożarnych, Policji, Starostw i Zakładów Usług Leśnych. W pierwszej części spotkania omówione zostały prace z zakresu odnawiania lasu oraz plan ich wykonania w roku 2016. W części drugiej rozmawiano na temat stanu zabezpieczenia lasów, w celu wypracowania jak najlepszej współpracy w tym zakresie. Pozytywne wyniki wieloletnich analiz potwierdzają skuteczność naszych działań. W celu jeszcze lepszej ochrony nadleśnictwo planuje w najbliższych latach inwestycje, m. in. zakup nowoczesnych kamer do monitoringu pożarowego, wykonanie nowych punktów czerpania wody, czy remonty dróg. Wierzymy, że dobra profilaktyka będzie owocowała w przyszłych latach silnymi i zdrowymi drzewostanami, bezpiecznymi od pożarów i kradzieży.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński