Asset Publisher Asset Publisher

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w sali edukacyjno-historycznej przy siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno odbyło się spotkanie warsztatowe dla nauczycieli poświęcone zagadnieniom edukacji leśnej.

Na spotkaniu stawiło się liczne grono pedagogów szkół średnich, gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli z terenu pięciu powiatów. Byli to przedstawiciele jednostek współpracujących na co dzień z nadleśnictwem oraz zainteresowanych rozpoczęciem takiej współpracy.

Celem spotkania było wypracowanie zasad i form współpracy pedagogów i leśników, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno. W przedstawionej ofercie zachęcaliśmy nauczycieli do ścisłej współpracy przy organizacji lekcji, pogadanek jak również do korzystania z infrastruktury Nadleśnictwa.

Po przywitaniu Nadleśniczy Jacek Soborski zapoznał zebranych gości ze specyfiką naszego nadleśnictwa oraz uwarunkowaniami historyczno-geograficznymi, które ukształtowały jego obecne granice.

Następnie uczestnicy spotkania poznali pełna ofertę działań prowadzonych w naszej jednostce na rzecz edukacji leśnej społeczeństwa.

Po części kameralnej przyszedł czas na wyjście w teren na krótki spacer po ścieżce edukacyjnej zlokalizowanej nieopodal siedziby Nadleśnictwa Skrwilno.

Nadleśnictwo serdecznie dziękuje uczestnikom za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Mamy nadzieje, że stanie się ono pretekstem do rozwinięcia i zacieśnienia współpracy między pedagogami i leśnikami.