Asset Publisher Asset Publisher

Zimowa edukacja

W dniach 2 i 3 grudnia br. pracownicy leśnictwa Głęboczek i Karnkowa odwiedzili dzieci ze szkół w Skępem i Lipnie.

Leśnicy poprowadzili zajęcia dydaktyczne na temat sposobów przetrwania zwierząt leśnych w warunkach zimowych. Łącznie w zajęciach udział wzięło 70 uczniów. Lekcje zostały odebrane bardzo pozytywnie, cała klasa z chęcią i zainteresowaniem brała w nich udział. Aktywność została nagrodzona drobnymi upominkami od nadleśnictwa.

 

Tekst i zdjęcia: Marcin Bednarski


Nowy sprzęt dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie

Dnia 11 grudnia 2019r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Rypinie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Skrwilno.

Podczas spotkania odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu, który został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu nadleśnictwa. Nowy przyrząd służy do pomiaru przepuszczalności światła w szybach pojazdów i ma zagwarantować bezpieczeństwo na drogach.

Współpraca z miejscowymi organami policji i straży pożarnych od dawna jest bardzo owocna, o czym świadczyć mogą wspólne wyniki chociażby w zwalczaniu przestępczości i pożarów.

 

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: archiwum KPP


CZWORONOŻNI RATOWNICY Z POMOCĄ LUDZIOM

Nadleśnictwo Skrwilno rozpoczęło współpracę z Sekcją Psów Ratowniczych Lipnowskiego WOPR.

Sekcja powstała w lutym b.r. i bardzo prężnie zaczęła swoje działania. W bieżącym miesiącu zwrócono się do nadleśnictwa z prośbą o udostępnienie terenów leśnych do treningów w zakresie poszukiwań ludzi zaginionych przy pomocy psów. W miniony weekend na terenie Leśnictwa Głęboczek odbył się cykl warsztatów i treningów psów pracujących górnym wiatrem, których zadaniem było odnalezienie ukrywających się pozorantów. Wszystko po to, aby przygotować ludzi i psy do realnych akcji poszukiwawczych. Warsztaty poprowadziła instruktorka Pani Magdalena Szewczyk Dzido. Dziewięć psów różnych ras wraz ze swoimi przewodnikami zdobywało nową porcję wiedzy.

W obliczu nieprzewidywanych zdarzeń, jakie miały miejsce chociażby w 2017 roku na Pomorzu i Kujawach niezwykle ważne jest dotarcie do osób potrzebujących pomocy. Ćwiczenia tego typu mają za zadanie w przyszłości skrócenie czasu dotarcia i udzielenia pierwszej pomocy. Trening w lesie jest niezwykle istotny, gdyż zapewnia warunki zbliżone do rzeczywistych akcji ratowniczych.

Docelowo z wyselekcjonowanych i wyszkolonych przewodników  z psami ma powstać grupa poszukiwawczo-ratownicza, współpracująca z Policją, Strażą Pożarną i Leśnikami. Liczymy na dalszą, owocną współpracę.

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: archiwum Sekcji Psów Ratowniczych Lipnowskiego WOPR

EKOLAUR – WYRÓŻNIENIE DLA NADLEŚNICTWA SKRWILNO

Dnia 29 października br. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia 18. Edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”. W ramach konkursu w kategorii Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody Nadleśnictwo Skrwilno zdobyło zaszczytne wyróżnienie.

Gala rozpoczęła się odtworzeniem koncertu włoskiego kompozytora i pianisty Ludovico Einaudi, utworem „Elegia na Arktykę”. Przybyłych laureatów i gości powitał przewodniczący rady PIE Czesław Śleziak. Galę poprowadziła Beata Smaga-Seyboth. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu ważnych przedstawicieli ze świata nauki, polityki i biznesu. Podczas gali wręczono Medale Polskiej Izby Ekologii za zasługi dla zrównoważonego rozwoju oraz Ekolaury w różnych kategoriach. Kapituła konkursu przyznała 24 Ekolaury oraz 16 wyróżnień. Podczas tegorocznej gali konkursu Polska Izba Ekologii świętowała Jubileusz 20-lecia działalności. Część artystyczną uświetnił koncert Izabeli Migocz – sopranistki, przy akompaniamencie Jarosława Mrożka – uznanego pianisty jazzowego, organisty i producenta.

http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html

Przedsięwzięcie zgłoszone przez nas do konkursu obejmowało „Przebudowę i rozbudowę części istniejącego budynku wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej”. Inwestycja ta była kosztowna i wymagała od nadleśnictwa wiele pracy, zatem sukces daje dużo satysfakcji i wymaga promocji. Ekolaur w dniu gali powędrował na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno – Tomasza Gnap i znajdzie zaszczytne miejsce w nowej Sali edukacyjnej.

Inwestycja, o której mowa była realizowana w latach 2017-2018. Obiekt łączy ze sobą historię i współczesną pracę leśnika. Główna część kompleksu to kancelaria leśniczego, z której przechodzimy do konkretnych działów zrównoważonej gospodarki leśnej. Wypełnienie stanowi ekspozycja fototapet, która jest zobrazowaniem tego, czym na co dzień się zajmujemy. W tle usłyszymy dźwięki natury, pochodzące wprost z lasu oraz towarzyszące naszej pracy. Na wystawie zobaczymy eksponaty ze świata roślin, zwierząt i grzybów, których na co dzień nie spotkamy.

Drzwi naszych izb edukacyjnych corocznie przekracza około 5 tysięcy osób. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego nowego obiektu.

 

 

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: archiwum Polskiej Izby Ekologii, archiwum nadleśnictwa


KONGRES KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W dniu 10 października 2019 roku w Rypińskim Centrum Sportu, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin w godzinach 16:00-21:00 odbyło się wydarzenie pt. „Kongres Kół Gospodyń Wiejskich”.

W wydarzeniu brały udział nadleśnictwa RDLP Toruń – Skrwilno (n-ctwo koordynujące) i Brodnica. Miały one za zadanie organizację i aranżację stoiska LP „Dobre z Lasu”, na którym prezentowano naturalne produkty i żywność (płody runa leśnego, dziczyzna) pochodzące ze sklepu Lasów Państwowych. Akcja miała na celu promowanie zdrowej, naturalnej żywności na stoisku degustacyjnym podczas kongresu. Przy stoisku pojawiło się około 400 osób, zarówno biorących udział w kongresie, jak i odwiedzających gości. Przy stoisku gościli przedstawiciele państwowych i lokalnych władz – Wiceminister Inwestycji i Rozwoju – Anna Gembicka, Starostwa Powiatowego - Jarosław Sochacki i Miasta Rypin – Paweł Grzybowski, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Nadleśnictwa Skrwilno. Ciekawą konferencję pod tytułem „Kobiety gospodarne i wyjątkowe” poprowadził Maciej Kurzajewski i „mistrz kuchni” Karol Okrasa.

Wydarzenie zostało odebrane bardzo pozytywnie. Odwiedzający stoisko „Dobre z Lasu” bardzo chętnie degustowali wszystkie produkty, przetwory i dziczyznę. Wszyscy odwiedzający otrzymali materiały informacyjne o możliwościach zakupu powyższych produktów ze sklepu LP. Stoisko „Dobre z Lasu”, spotkało się z pozytywną oceną i komentarzem odwiedzających.

 

 

Tekst: Jakub Łukaszewski

Zdjęcia: Jakub Łukaszewski, Joanna Karbowska, archiwum Rypińskie Centrum Sportu


Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w Gminie Skrwilno i Rogowo

Nadleśnictwo Skrwilno informuje, że na stronach Gmin Skrwilno i Rogowo ukazało się zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, opracowanych na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia.

Szczegóły znajdują się w poniższych linkach:

- BIP Urzędu Gminy Skrwilno,

- BIP Urzędu Gminy Rogowo.


UPAMIĘTNILIŚMY 80. ROCZNICĘ NIEMIECKIEGO MORDU NA MIESZKAŃCACH POWIATU RYPIŃSKIEGO

W niedzielę 6.10.2019 r. w Raku k. Skrwilna odbyła się ważna dla gminy Skrwilno uroczystość patriotyczno-religijna w 80. rocznicę niemieckiego mordu na inteligencji powiatu rypińskiego.

Powiat rypiński i lipnowski w czasie II wojny światowej zostały włączone do III Rzeszy i miał być poddany germanizacji. Planowano tego dokonać poprzez eksterminację grupy przywódczej, czyli inteligencji polskiej, ludzi aktywnych politycznie i społecznie. Makabrycznego dzieła dokonała organizacja paramilitarna Selbstchutz, jesienią 1939 roku. Na listach osób, które miały zostać wymordowane znaleźli się przede wszystkim nauczyciele, księża i ziemianie, którzy zdaniem hitlerowskich Niemiec, mogli stawić opór w planach germanizacji. Selbstschutz i SS w przedwojennej siedzibie komisariatu Policji Państwowej zorganizowało więzienie, w którym przetrzymywano aresztowanych Polaków. W więzieniu w Rypinie przetrzymywano i bestialsko torturowano około 2000 osób. Na miejscu zamordowano około 1100 osób. Aresztowanych wywożono na miejsca masowych egzekucji. W lasku Rusinowskim k. Rypina zamordowano około 150 osób. Do lasu w Skrwilnie przywożono aresztowanych z Lipna, Brodnicy, Lubawy, Mławy, Wąbrzeźna i Grudziądza. Rozstrzelano tu od 1400 do 3650 osób. W roku 1944 hitlerowcy nakazali masowe mogiły rozkopywać, a ciała palić by zatrzeć ślady swoich zbrodni.

Tegoroczne obchody 80. rocznicy mordu uświetniła swym udziałem Wojskowa Asysta Honorowa oraz Orkiestra Wojskowa Garnizonu Toruń pod dowództwem mjr. Jacka Żołnowskiego. Wojsko Polskie zapewniło godną oprawę obchodów upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć reprezentacji Nadleśnictwa Skrwilno wraz ze sztandarem.

Zaproszeni goście, wśród których byli posłowie na Sejm RP, samorządowcy, Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej ks. Mirosław Milewski oraz księża z dekanatu rypińskiego, rodziny i krewni pomordowanych, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele okolicznych urzędów i instytucji, zgodnie podnosili wysoką jakość przygotowania uroczystości.

Procesja ruszyła sprzed kościoła parafialnego o 11.30. Na miejscu uroczystości uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie pod kierunkiem p. Iwony Sękowskiej i p. Grzegorza Kowalskiego zaprezentowali wzruszający okolicznościowy program artystyczny, nawiązujący tematycznie do strasznych wydarzeń z jesieni 1939 r. Następnie zebranych powitał Wójt Gminy Skrwilno p. Dariusz Kolczyński, po czym JE ks. biskup celebrował Mszę św., wygłaszając homilię.

Po Mszy św. zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia, odczytano także list przesłany specjalnie na tę uroczystość przez wiceministra sprawiedliwości p. dr. Marcina Romanowskiego, mieszkańca Skrwilna.

Następnie oficer Wojska Polskiego odczytał Apel Poległych, po czym asysta wojskowa wystrzeliła salwę honorową.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem martyrologii, a proboszcz parafii skrwileńskiej ks. Paweł Waruszewski serdecznie podziękował za godne przygotowanie uroczystości i liczny udział w obchodach.

 

 

 

Tekst: archiwum UG w Skrwilnie

Zdjęcia: Bogdan Balcerowicz, ks. Włodzimierz Piętka / Gość Płocki

GRZYBOBRANIE NA LEŚNEJ POLANIE

Dnia 28 września w Jasieniu odbyło się zakończenie projektu edukacyjnego pn. „Grzybobranie na leśnej polanie – piękno jesiennej przyrody”.

W projekt, który rozpoczął się w połowie września zaangażowana była cała gmina oraz nadleśnictwo. Wydarzenia miały charakter edukacyjny i kulturalny. Po licznych konkursach i akcjach przyszedł czas na uroczyste podsumowanie. Rozpoczęło się ono wspólnym grzybobraniem. Miejscem zbioru były tereny leśne Leśnictwa Jasień. Spośród grzybiarzy wyłoniono i nagrodzono najstarszego uczestnika – Pana Kazimierza Wielowiejskiego, najmłodszą uczestniczkę – Marysię Bukowską, zaś nagrodę za największy okaz otrzymała Joanna Słomczewska. Odbyło się wiele konkursów oraz występów artystycznych, za które również nagrodzono uczestników. Ten dzień był wyjątkowy dla mieszkańców Jasienia dzięki uroczystemu oddaniu do użytku nowo pobudowanej sceny plenerowej. Dzięki zaangażowaniu harcerzy z Tłuchowa z pomocą pracowników Nadleśnictwa Skrwilno na wyznaczonych wcześniej powierzchniach posadzono młode drzewka.

Serdecznie dziękujemy za miłą współpracę!

 

 

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: Paulina Kokoszczyńska, Adam Kamiński


Ogłoszenie o naborze - Strażnik Leśny

Nadleśnictwo Skrwilno ogłasza nabór na stanowisko Strażnika Leśnego

Termin składania ofert do 3 października 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

CZYSTY LAS

Dnia 20.09.2019 r. w ramach akcji #sprzątaMY las z prezydentem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skrwilnie sprzątały lasy na terenie Leśnictwa Okalewo.

Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu nauczycieli oraz ich wychowanków udało się wysprzątać wiele kilometrów dróg i ścieżek. W akcję zaangażowało się ponad 200 uczniów ze szkoły. Ten wyjątkowy dzień ma wielki wpływ na edukację dzieci oraz kształtowanie ich postaw ekologicznych. W związku z tym wysprzątana została również ścieżka edukacyjna w Skrwilnie. Skromnym podziękowaniem za udział w akcji było zorganizowane ognisko i wspólny posiłek. Mamy nadzieję, że akcja będzie impulsem do dalszego działania oraz dbania o czystość środowiska na co dzień. Dziękujemy wszystkim za udział!

 

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński


ZAPROSZENIE - GRZYBOBRANIE 2019

Nadleśnictwo Skrwilno zaprasza na grzybobranie, które odbędzie się 28.09.2019r. (sobota). Zbiórka o godzinie 10.00, przed Świetlicą Wiejską w Jasieniu (gmina Tłuchowo).

W załączeniu zamieszczamy regulamin grzybobrania w ramach projektu „Grzybobranie na leśnej polanie – piękno jesiennej przyrody”. Grzybobranie odbywa się na terenie lasów Nadleśnictwa Skrwilno. Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnego wyposażenia. Osoby zainteresowane zgłaszają uprzednio swój udział w konkursie. Szczegółowych informacji udziela Pan Konrad Słomczewski pod numerem telefonu: 514 499 811. Zapraszamy do udziału całe rodziny (dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych).

 

Program ramowy:

10.00 – zbiórka osób biorących udział w grzybobraniu i zapisy

10.30 – start uczestników z placu przed Świetlica Wiejską w Jasieniu

14.00 – zakończenie zbiorów

14.30 – zbiórka przed placem Świetlicy Wiejskiej w Jasieniu i ocena grzybów

15.00 – quiz dla dzieci i młodzieży, ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców, część artystyczna

W czasie wolnym odbędzie się również sadzenie drzew z udziałem tłuchowskich harcerzy i zuchów na terenie parku w Jasieniu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Razem #sprzątaMY polskie lasy

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

 

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”, w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

           Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy. Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.

 

Zapraszamy do udziału w akcji sprzątania lasu szkoły i placówki oświatowe z terenu Nadleśnictwa Skrwilno. Sprzątanie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach, na terenie Leśnictwa Głęboczek (X: 553736,49, Y: 521635,67) oraz Leśnictwa Okalewo (572595,14, Y: 542325,34). W celu umówienia grup prosimy kontaktować się wcześniej z koordynatorami z ramienia nadleśnictwa:

Marcin Bednarski - Leśniczy Leśnictwa Głęboczek; nr. tel.: 608 615 162

Dawid Zmarzły - Podleśniczy Leśnictwa Okalewo; nr. tel.: 666 080 646

Zbiórka we wskazanych lokalizacjach o godzinie 11:30. Poniżej zamieszczamy mapę. Uczestnikom zapewniamy worki na śmieci i rękawiczki BHP.

 


AGRA 2019

W dniach 7-8 września 2019 w Rypinie jak co roku odbyły się dożynki powiatowe połączone z targami rolniczymi AGRA 2019.

Impreza miała miejsce na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Była to już 29 edycja Agry. Oczywiście nie mogło na niej zabraknąć Nadleśnictwa Skrwilno. Nasze stoisko oprócz wystawców z branży rolniczej, budowlanej, ogrodniczej i spożywczej cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających mieszkańców powiatu rypińskiego oraz pozostałych gości.

Odwiedzając stoisko nadleśnictwa zobaczyć można było okazy zwierząt, próbki drewna gatunków drzew leśnych, nasiona, sprzęt pomiarowy stosowany w leśnictwie, jak również uzyskać wszelkich informacji o lasach, gospodarce leśnej, ochronie przyrody od pracowników Nadleśnictwa Skrwilno.

Zaciekawienie odwiedzających wzbudzały oczywiście pokazy pracy sprzętu leśnego – maszyn wielooperacyjnych pracujących w skrwileńskich lasach.

Przy stoisku Nadleśnictwa Skrwilno, w ramach promocji Lasów Państwowych, można było otrzymać darmowe sadzonki drzew leśnych, które bardzo chętnie były zabierane przez gości Agry.

 

 

Tekst: Jakub Łukaszewski

Zdjęcia: Adam Kamiński


ZAWODY ZAPRZĘGÓW PAROKONNYCH – SKRWILNO, 31.08.2019 R.

W dniu 31 sierpnia 2019 r. na obiektach Nadleśnictwa Skrwilno rozegrano finałowe zawody zaprzęgów parokonnych.

Nadleśnictwo Skrwilno wraz z Gminą Skrwilno tradycyjnie było gospodarzem tego wydarzenia, kończącego cykl rozgrywek Ligi Kujawsko-Mazursko-Mazowieckiej.

Ostatnia, upalna sobota wakacji przyciągnęła rodziny wraz z dziećmi. Dla najmłodszych zorganizowano dodatkową atrakcję, którą były dmuchane zjeżdżalnie. Powożący zaprzęgami zawodnicy pokazali wielkie umiejętności oraz radość ze swojej pasji. Udział w zawodach wzięło 15 zaprzęgów. Po pokonaniu wielu przeszkód w trudnym terenie ostatecznie na podium zobaczyliśmy Pana Rafała Paszyńskiego z Wielgiego (I miejsce), Pana Jarosława Wrońskiego ze Stefanowa (II miejsce) oraz Pana Karola Zielazińskiego z Przywitowa (III miejsce). Rywalizacja o puchar ligi trwała do ostatniej chwili. Jego zdobywcą został ponownie Pan Rafał Paszyński. Na miejscu drugim znalazł się Pan Paweł Gorczyca ze Zbójna. Miejsce trzecie przypadło Pani Katarzynie Nazarewicz z Piastowa. Zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Konie od lat towarzyszą człowiekowi i wiele im zawdzięczamy. W gospodarstwach rolnych, jak również w lasach wykonywały one najcięższe prace za co należy im się szczególny szacunek. Dlatego wdzięczni koniom, chętnie uczestniczymy w organizacji tego typu imprez dla społeczeństwa. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i zapraszamy do kibicowania za rok!

 

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński


Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nadleśnictwo Skrwilno informuje o ogłoszeniu przez ARiMR kolejnego naboru wniosków na poddziałanie 8.5 PROW 2014-2020 - "Inwestycje leśne".

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej będą przyjmowane w dniach od 2 października do 12 listopada 2019 roku.

Działanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. O pomoc może ubiegać się właściciel lasu, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Planowana pomoc udzielana będzie do lasów:

  • o powierzchni, co najmniej 0,1 ha,
  • o powierzchni nie większej niż 20 ha - dla beneficjenta w ciągu całego okresu trwania PROW 2014-2020,
  • w średnim wieku drzewostanu: 11-60 lat.

Do pomocy kwalifikowane będą lasy, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzania Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu, na następujące operacje:

  1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez podsadzenia produkcyjne - wprowadzenie II piętra w drzewostanie
  2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
  3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu
  4. Założenie remizy
  5. Czyszczenia późne

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonej poniżej ulotce. Beneficjent chcący skorzystać z programu składa wniosek o przyznanie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nadleśnictwo na wniosek zainteresowanego właściciela sporządza plan inwestycji, który należy złożyć w Agencji (wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest do pobrania poniżej).


ZAWODY ZAPRZĘGÓW PAROKONNYCH

Nadleśnictwo Skrwilno zaprasza 31 sierpnia na zawody Ligi zaprzęgowej województwa Kujawsko-pomorskiego-mazurskiego-mazowieckiego.

Miejscem wydarzenia jest plac przy biurze nadleśnictwa, przy ul. Leśnej 5. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie oraz Gmina Skrwilno. Impreza od lat zrzesza miłośników koni  oraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Głównym punktem imprezy będzie rywalizacja zaprzęgów parokonnych na torze z przeszkodami. Dla najmłodszych będzie darmowa zjeżdżalnia, a obsługę gastronomiczną imprezy zapewni firma Krokodyl.

Dzień Leśnika

Drugiego sierpnia br. obchodziliśmy w Nadleśnictwie Skrwilno „Dzień Leśnika”.

Pracownicy nadleśnictwa oraz byli pracownicy wraz z rodzinami spotkali się na imprezie plenerowej przy biurze aby świętować tę uroczystość.

Na wyjątkowość tego dnia wpłynęła dodatkowa okoliczność przejścia na emeryturę trojga pracowników. Dzień Leśnika ponownie stał się okazją do podziękowania za wspólną, wieloletnią pracę. Uroczystość rozpoczął Pan Nadleśniczy Tomasz Gnap, podsumowując pracę i zasługi wyróżnionych osób. Pani Halina Żyźniewska swoją pracę rozpoczęła od 2 maja 1978 r. Przez 41 lat pracowała w nadleśnictwie jako księgowa. Zawsze kojarzona z sumienną pracą i zdyscyplinowaniem. Pani Mariola Lamparska pracowała od 1 lutego 1979 r. również na stanowisku księgowej, dobrze wywiązując się ze swoich obowiązków. Pan Ryszard Komosiński zatrudniony od 15 czerwca 1974 roku. Przez ten czas zdobył bogate doświadczenie na stanowiskach jako Technik mechanik, Kierownik gospodarstwa transportowego, Specjalista ds. transportu, Sekretarz oraz Starszy referent ds. administracyjnych. Wykazał się jako dobry organizator z szeroką inicjatywą i samodzielnością. Członek ochotniczej straży pożarnej działającej dawniej przy Nadleśnictwie Skrwilno. W 2005 roku odznaczony jako „Zasłużony dla Leśników Polskich”. W 2006 roku otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego. W 2009 roku otrzymał odznakę za zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich. Do życzeń przyłączyli się również pracownicy.

Następnie rozpoczęliśmy biesiadę przy dobrej muzyce i grillu. Radość z imprezy czerpali dorośli i dzieci. Cieszymy się, że pomimo przemiany pokoleń wciąż tworzymy „leśną rodzinę”.

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: Krzysztof Tyburski


SOSNA Z NATURY

„Sosna z natury”, pod takim tytułem ukazał się artykuł jednego z naszych kolegów Pana Jacka Borowskiego w najnowszym numerze Głosu Lasu.

Leśniczy z Urszulewa dzieli się swoimi doświadczeniami z wieloletnich obserwacji samosiewów sosnowych oraz założonych upraw z odnowień naturalnych. Pan Jacek swoją „przygodę” z odnowieniami rozpoczął w latach 90. W przeciągu minionych lat zmieniała się treść zapisów ustawy, która to obliguje do odnowienia powierzchni w określonym czasie. Obecnie powierzchnie z naturalnymi odnowieniami na terenie leśnictwa Urszulewo wynoszą blisko 20 ha. Powierzchnia typowana do odnowienia naturalnego powinna charakteryzować się dobrą jakością drzewostanu (najlepiej GDN) z mało zadarnioną glebą na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego. Najlepszym sposobem na jej przygotowanie jest orka w pasy pługiem LPz bez pogłębiacza. O sukcesie odnowienia decydują oczywiście również inne czynniki, m.in. ilość opadów. Niepodważalnym plusem takiej uprawy jest aspekt ekonomiczny – nieponiesione koszty materiału, transportu, dołowania oraz sadzenia. Koszty pielęgnacji nieznacznie przewyższają te z upraw zakładanych sztucznie. Odnowienia naturalne są natomiast zdrowsze i odporniejsze na czynniki szkodotwórcze.
W efekcie pracy Pana Jacka możemy dziś podziwiać piękne uprawy i młodniki pochodzące z odnowień naturalnych.


Tekst: Adam Kamiński
Zdjęcia: archiwum nadleśnictwa


Aplikacja ostrzegawcza na komórkę

Chcesz być na bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach związanych z miejscem, w którym aktualnie przebywasz lub z miejscami, które Cię interesują?

Aplikacja działając w Twoim telefonie może Cię informować o:
- zagrożeniu pożarowym lasu,
- zagrożeniu powodziowym, huraganach, gradobiciu i innych anomaliach pogodowych,
- zagrożeniu lawinowym,
- planowanych przerwach w dostawie wody, prądu, gazu itp.,
- zdarzeniach drogowych, powodujących znaczne ograniczenia ruchu,
- zmianach w komunikacji,
- innych sytuacjach monitorowanych przez centra kryzysowe,
- wydarzeniach kulturalnych.

Korzystanie z aplikacji nie wymaga aktywacji, zakładania konta, podawania danych osobowych oraz numeru telefonu. Działa od razu po zainstalowaniu! Można ją pobrać ze Sklepu Google Play. Aplikacja Ostrzegator nie przesyła i nie gromadzi żadnych danych osobowych takich jak numer telefonu, lokalizacja Twoja i miejsc, które Cię interesują, lista kontaktów itp. Jest bezpłatna i nie przesyła żadnych reklam.

Komunikaty, które do Ciebie docierają, przypisane są do różnych kategorii. Możesz wybrać wszystkie kategorie lub tylko te, które Cię interesują.

Możesz otrzymywać komunikaty adresowane do miejsca, w którym jesteś. Możesz też zdefiniować ważne dla Ciebie miejsca i otrzymywać komunikaty nawet wtedy, gdy tam nie przebywasz.

 


Tekst: Adam Kamiński

 


PUCHAR ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ NORDIC WALKING 2019

Czwarty raz mieliśmy zaszczyt wraz z Gminą Skrwilno być gospodarzami imprezy sportowej Nordic Walking.

W dniu 28 lipca 2019 r. gościliśmy na terenie Nadleśnictwa Skrwilno ponad trzystu członków kijkarskiej rodziny Polskiej Federacji Nordic Walking. Nasze nadleśnictwo  reprezentowała drużyna w składzie: Panie Małgorzata Komosińska i Monika Kolczyńska oraz Panowie Tomasz Gnap i Ryszard Komosiński. Do licznego udziału w starcie uczestników zachęciła słoneczna pogoda. W zawodach mogli wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. W miasteczku sportowym na najmłodszych uczestników czekało wiele atrakcji. Wszyscy uczestnicy zostali odznaczeni medalami, a najwytrwalsi otrzymali nagrody. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

 

 

Tekst i zdjęcia – Adam Kamiński