Asset Publisher Asset Publisher

Fascynujący Świat Przyrody

W dniu 21.11.2014 w Izbie Edukacyjnej przy Nadleśnictwie Skrwilno odbyła się XI edycja konkursu z wiedzy przyrodniczej. Wzięli w nim udział uczniowie czterech szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Skrwilno.

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na samodzielnym rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań oraz udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania opisowe. W części drugiej trzyosobowe grupy zaprezentowały wcześniej przygotowane  prezentacje. W tym roku temat przewodnim była „Wielofunkcyjna rola lasów". Obie części były oceniane oraz nagradzane oddzielnie. Całość nadzorowała i oceniała komisja w składzie: Adam Kamiński, Dawid Zmarzły, Maciej Kalinowski, Krzysztof Wiśniewski.

Lista laureatów przedstawia się następująco:

Zwycięzcą nagrody głównej z miejscem I został Kacper Pawłowski z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie;

II miejsce zajął Konrad Tęgowski z Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie;

III miejsce przypadło Marcinowi Lewandowskiemu  z Gimnazjum w Karnkowie;

IV miejsce zajęła Marta Błażkiewicz z Gimnazjum w Karnkowie;

V miejsce zdobył Wiktor Teska z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie.

 

Twórcy najlepszej prezentacji zostali nagrodzeni odrębnie. Jako zwycięzcę komisja wytypowała jednogłośnie grupę uczniów z Zespołu Szkół miejskich w Rypinie w składzie:

Konrad Tęgowski

Lidia Sinacka

Jakub Milawski

Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia i nagrody dodatkowe.

Nagrody były współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Każdy z uczestników oraz opiekunowie otrzymali upominki od Nadleśnictwa.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań ekologicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie świadomości i propagowanie właściwych postaw ochrony przyrody.