Asset Publisher Asset Publisher

"Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie".

Początek maja to okres szczególny dla Polaków, którym historia naszego kraju nie pozostaje obojętna.

     Chcąc jeszcze bardziej uświęcić te dni oraz przywołać pamięć o miejscach i wydarzeniach, które pamiętają nasze lasy, przemierzaliśmy je konno.
     To już piąta edycja Rajdu konnego w Nadleśnictwie Skrwilno. Tym razem start wycieczki miał miejsce w Płocicznie. Stąd o godzinie 10 wyruszyło konno w siodle oraz bryczkami prawie 30 osób. Pierwszym celem podróży było pobliskie miejsce na granicy leśnictwa Brodniczka, w którym stanęły nowe tablice historyczne. Na okoliczność ich odsłonięcia przybyły również inne osoby. Tablice oraz słup, które powstały w tym miejscu upamiętniają niestety "czarną kartę" historii Polski, jaką jest granica zaborów pruskiego i rosyjskiego. Jej śladem jest widoczny po dziś dzień wykopany rów graniczny.
     Choć pogoda początkowo nie zachęcała, ciepłym powitaniem gości rozpoczął gospodarz terenu Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno Pan Jacek Soborski wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Brodnica Panem Henrykiem Kapustą. W podziękowaniu za współpracę, pielęgnowanie dóbr kulturowych, miejsc pamięci narodowej oraz inicjowanie takich przedsięwzięć wyróżniono Panią dr Małgorzatę Zduniak-Wiktorowicz, która odsłoniła tablice. Nie mogło tu również zabraknąć Pana Dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Andrzeja Szalkowskiego, który przeniósł nas trzy wieki wstecz w czasie, do rozbiorów Polski. Hasłem przewodnim były słowa Piotra Konieczki: "Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie". Utrwalanie miejsc takich jak to ma uczyć szacunku do historii naszego kraju i budować postawy patriotyczne, przede wszystkim wśród młodych osób i chronić przed zapomnieniem.
    Dalej rajd przemieszczał się w kierunku Czumska, odwiedzając po drodze tereny walk i męczeństwa dawnych mieszkańców tych ziem.
    Nadleśnictwo Skrwilno wraz z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej składa podziękowania uczestnikom za godne Polaka uczczenie świąt majowych. Zachęcamy do wspólnego udziału w kolejnych rajdach.

tekst i zdjęcia: Adam Kamiński