Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o zamówieniach publicznych

Szanowni Państwo,                                                                                                                

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, Nadleśnictwo Skrwilno uruchomiło Platformę Zakupową, która jest podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz 2019 z późn. zm.)

Oznacza to, że cały proces ofertowania dla ww. postępowań prowadzony jest w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie poufności oraz standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

Jak to wygląda w praktyce:

  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SWZ, OPZ, wraz z załącznikami i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól skłądających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego,
  • Komunikacja między Zamawiającymi a Wykonawcami, publikacja komunikatów itp. odbywać się będzie za pomocą platformy,
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych wymagane jest podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej).

 

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte postępowania na stronie https://platformazakupowa.pl/.

Aby móc składać oferty, nie ma wymogu zakładania konta/rejestracji na platformie.

 

Pełen bezpośredni adres do profilu nabywcy Nadleśnictwa Skrwilno na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_skrwilno