Asset Publisher Asset Publisher

ODZNACZENIA LEŚNIKÓW Z NADLEŚNICTWA SKRWILNO

15 września br. w miejscowości Solec Kujawski odbyła się uroczysta narada, podczas której wręczono odznaczenia i medale pracownikom Lasów Państwowych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Odznaczenia wręczył Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski w asyście Dyrektora RDLP w Toruniu.

Wśród wyróżnionych i zasłużonych osób znaleźli się również pracownicy Nadleśnictwa Skrwilno. Złoty Medal za Długoletnią Służbę oraz zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich otrzymała Pani Małgorzata Komosińska – obecnie emerytowana pracowniczka nadleśnictwa. Medal ten jest odznaczeniem cywilnym przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowionym 8 stycznia 1938 roku i przywróconym do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Pani Małgorzata swoją pracę zawodową wykonywała od roku 1979. Od roku 1998 piastowała stanowisko głównego księgowego, aż do czasu swej emerytury, którą rozpoczęła w roku 2020. Swoje obowiązki wykonywała profesjonalnie i wzorowo – była ekspertem w dziedzinie spraw finansowych i rachunkowych. To właśnie dzięki niej i jej zaangażowaniu nadleśnictwo zawsze osiągało bardzo dobre wyniki finansowe i rozwijało się. Pod jej czujnym okiem realizowaliśmy wiele projektów i wdrażaliśmy najlepsze rozwiązania. Pani Małgorzata jest osobą niezwykle skrupulatną, odpowiedzialną, rzetelną, odznaczającą się wysoką kulturą osobistą. W pracy była dla nas wszystkich wspaniałą nauczycielką, a współpraca z nią to czysta przyjemność. Wielokrotnie uczestniczyła w grupach i zespołach roboczych na szczeblu centralnym jak i lokalnym.

Kolejną wyróżnioną osobą został Pan Zygmunt Kazimierz Klimowski – obecny Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno. Jako wyraz najwyższego i honorowego wyróżnienia Dyrektor RDLP w Toruniu nadał Panu Zygmuntowi Kordelas Leśnika Polskiego. Odznaczenie to jest obecnie honorową i paradną bronią Służby Leśnej, ustanowioną w roku 1930. W tamtych czasach będący elementem galowego munduru leśnika. Pan Zygmunt ma za sobą 43 lata stażu pracy. Swoją karierę w lasach rozpoczynał w roku 1977 jako stażysta i podleśniczy w Nadleśnictwie Czersk. Do Skrwilna przybył w roku 1978 i pracował jako podleśniczy, p.o. leśniczego Lasów Niepaństwowych, adiunkt, nadleśniczy terenowy, a następnie inżynier nadzoru. Od 2012 roku został Zastępcą Nadleśniczego i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Praca na obecnym stanowisku polega na kierowaniu działem gospodarki leśnej oraz nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem leśnictw. Pan Zygmunt miał swój udział we wdrażaniu informatyzacji w LP i jako instruktor dzielił się swoją wiedzą w tym zakresie z innymi. Był inicjatorem wielu prac i opracowań jak np. książkowa „Historia Nadleśnictwa Skrwilno”, czy też udział w pracach Rady Programowej do „Głosu Lasu”. Maił również udział w konsultacjach w sprawie wykorzystania blaszki Bitterlicha podczas weryfikacji metody porównawczej szacunków brakarskich. Jest autorem wielu publikacji nt. gospodarki leśnej oraz współtwórcą filmów instruktażowych dotyczących hodowli lasu.

Trzeci z naszych delegatów to Pan Waldemar Kaczorowski, który otrzymał od Dyrektora RDLP w Toruniu odznakę „Za Zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich”. Odznaka przedstawia sylwetki dwóch niedźwiedzi, nawiązując do kamiennych rzeźb autorstwa rzeźbiarza Ignacego Zelka, strzegących od 1930 roku wejścia do gmachu biura dyrekcji. Pan Waldemar ma za sobą 42 lata pracy i właśnie przeszedł na emeryturę. W Nadleśnictwie Skrwilno pracę rozpoczynał w roku 1978 jako stażysta, później podleśniczy, p.o. leśniczego ds. lasów niepaństwowych. Od roku 1986 do 1989 pracował w Zespole Składnic LP jako składnicowy. Po roku 1989 był podleśniczym i leśniczym. Dla Pana Waldemara praca to nie tylko obowiązek ale przede wszystkim okazja do rozwoju. Jest fachowcem o nienagannej dyscyplinie, który zawsze rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. W środowisku zawodowym zawsze był szanowany i ceniony. Jest to człowiek o wszechstronnej wiedzy na temat lasu, dbającym również o jego aspekty przyrodnicze. Ma ogromny wkład w edukację ekologiczną i był współorganizatorem wielu imprez promujących LP. Jest długoletnim i aktywnym członkiem Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: Jan Fiderewicz – N. Solec Kujawski