Asset Publisher Asset Publisher

PTASIA GRYPA - OSTRA CHOROBA ZAKAŹNA

Komunikat w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu lipnowskiego.

Ptasia grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków. Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. 

Na ptasią grypę chorują nie tylko ptaki. Odnotowano występowanie wirusa także u łaskunów, tygrysów, świni,  kotów, psów i ludzi. 

Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny.

O Grypie Ptaków - Główny Inspektorat Sanitarny (https://www.gov.pl/web/gis/grypa-ptakow)

Nadleśnictwo Skrwilno informuje, że w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków, zwanej dalej grypą ptaków, w miejscowości Czarnominek, gm. Gozdowo, powiat żuromiński, woj. Mazowieckie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie  Rozporządzeniem Nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r. utworzył obszar zagrożony w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków:

  1. W powiecie lipnowskim, w gminie Tłuchowo, miejscowość Kłobukowo;

W obszarze zagrożonym zakazuje się:

  1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie;
  3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
  4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
  5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
  6. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
  7. organizowania polowań na ptaki łowne.

Wszelkie upadki ptactwa hodowlanego i dzikiego należy zgłaszać bezpośrednio służbom weterynaryjnym.

Treść całego rozporządzenia znajduje się w załączniku poniżej.