Asset Publisher Asset Publisher

Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z podejrzeniem uszkodzenia drzewostanu od dnia 10 maja do dnia 30 czerwca br. Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno wprowadza tymczasowy zakaz wstępu do lasu na terenie Parku Borek Skępe (oddział 142b Leśnictwa Koziołek) oraz Parku Jastrzębie (oddział 148 c i h Leśnictwa Karnkowo).

Zakaz wstępu obowiązuje wszystkie osoby nieupoważnione do czasu przeprowadzenia oceny stanu drzewostanu. Prosimy o poważne potraktowanie zakazu, w trosce o nas wszystkich.