Asset Publisher Asset Publisher

Wieża widokowa

I.    Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym
II.    Wieża widokowa jest udostępniana zwiedzającym w każdy dzień tygodnia. Wstęp na wieżę jest bezpłatny.
III.     Osoby korzystające z wieży zobowiązane są do zapoznania się z zasadami korzystania z wieży widokowej.
IV.    Ważne
1.    Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.
2.    Wieża widokowa jest przeznaczona do użytkowania turystycznego i rekreacyjnego.
3.    Osoby niepełnoletnie mogą wchodzić na wieżę wyłącznie w obecności i na własną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
4.    Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając z wieży winny zachować szczególną ostrożność.
5.    Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
V.    Zabrania się:
1)    wchodzenia na wieżę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
2)    spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
3)    rzucania z wieży jakichkolwiek przedmiotów,
4)    wspinania się po elementach konstrukcji wieży,
5)    wychylania się przez barierki (balustrady) ochronne,
6)    hałasowania, przepychania, biegania itp.,
7)    wprowadzania zwierząt,
8)    dewastacji i zaśmiecania obiektu,
9)    używania otwartego ognia,
10)    palenia papierosów,
11)    blokowania wejścia,
12)    wejścia na wieżę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych:
a)    podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu,
b)    podczas burzy i silnych wiatrów,
c)    po meteorologicznym ostrzeżeniu o huraganach.
13)    wejścia na wieżę po zmierzchu i w porze nocnej.
14)    podskakiwania i kołysania powodującego drgania mogące przyczynić się do zachwiania stabilności konstrukcji.
VI.    Wstęp na wieżę widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację. Nadleśnictwo Skrwilno nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób korzystających z wieży widokowej.
VII.    Ważne telefony:
1. Pogotowie ratunkowe - 999
2.    Straż pożarna - 998
3.    Policja - 997
4.    Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112
5.    Leśniczy Leśnictwa Okalewo 608-615-549, biuro nadleśnictwa 54 270 00 02