Lista aktualności Lista aktualności

TEREN MONITOROWANY

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Skrwilno, prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa", Nadleśnictwo informuje, że:
- Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół Nadleśnictwa Skrwilno oraz obszary leśne.
- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest NadleśnictwoSkrwilno z siedzibą przy ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno.
- Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych napodstawie przepisów prawa.
- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
- Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.