Aktualności

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z podejrzeniem uszkodzenia drzewostanu od dnia 9 kwietnia do dnia 9 maja br. Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno wprowadza tymczasowy zakaz wstępu do lasu na terenie Parku Borek Skępe (oddział 142b Leśnictwa Koziołek) oraz Parku Jastrzębie (oddział 148 c i h Leśnictwa Karnkowo).

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Skrwilno prowadzi sprzedaż drewna, choinek w okresie przedświątecznym oraz sadzonek drzew leśnych.

Zagrożenie pożarowe

Aktualna sytuacja pożarowa w polskich lasach

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.