Lista aktualności Lista aktualności

Historia Nadleśnictwa Skrwilno, tom II

Cyceron pisał: „Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości".

          Właśnie chęć i potrzeba zachowania historii Nadleśnictwa Skrwilno, pracujących tu ludzi oraz efektów ich działań przyświecały autorom książki, której drugą część Nadleśnictwo Skrwilno wydało na początku bieżącego roku.

          Książkę przygotował zespół pracowników: Jacek Soborski – Nadleśniczy, Adam Przybyłowski – emerytowany Zastępca Nadleśniczego, Zygmunt Klimowski – Zastępca Nadleśniczego, Janusz Strzelecki oraz emerytowani leśniczowie - Włodzimierz Piskor i Roman Kostrzewski. Głównym impulsem była zbieżność dwóch jubileuszy: 70-lecia utworzenia Nadleśnictwa Skrwilno oraz 90-lecia Lasów Państwowych.

          Publikacja jest uszczegółowieniem i uzupełnieniem tomu I. Opisano w niej kolejno: funkcjonowanie Nadleśnictwa Lipno w latach 1918-1939, okres II wojny światowej - przywracając pamięć o pomordowanych leśnikach, a także działalność Nadleśnictw Skępe, Urszulewo i Skrwilno między rokiem 1945 a 1975. Historia nowego Nadleśnictwa Skrwilno została podzielona na dwa okresy: od 1975 do 1991, kiedy to uchwalono nową ustawę o Lasach Państwowych (28.09.1991r.) i od 1992 do 2015. Szczegółowo zostały opisane też zasady kształtowania się leśnictw oraz załóg nadleśnictwa. Czytelnicy książki znajdą w niej także skróconą historię polskich Lasów Państwowych.

          Zachęcamy do odwiedzania naszego nadleśnictwa i lektury jego dziejów.

 

Tekst: Jacek Soborski