Lista aktualności Lista aktualności

Kontrola łowisk

W ramach nadzoru nad działalnością kół łowieckich Nadleśnictwo Skrwilno od wielu lat prowadzi kontrole zagospodarowania obwodów łowieckich leżących na terenie Dobrzyńskiego Rejonu Hodowlanego. Zakres kontroli obejmuje zgodność zagospodarowania obwodów z wytycznymi Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego w zakresie ilości urządzeń do dokarmiania zwierzyny, ilości i jakości karmy do dokarmiania zimowego, ilości i stanu zagospodarowania poletek łowieckich, łąk śródleśnych i pasów zaporowych. Ponadto analizie podlegają ilości zinwentaryzowanej i pozyskanej zwierzyny. Wszystkie te elementy są również analizowane w trakcie opracowania Rocznych Planów Łowieckich, które wytyczają kierunki gospodarowania w poszczególnych Kołach Łowieckich. Wieloletnia współpraca owocuje obecnie dobrym poziomem gospodarki w Kołach Łowieckich co potwierdziły również tegoroczne kontrole. Efekty widoczne na załączonych zdjęciach.

 

Tekst i zdjęcia: Maciej Rygielski