Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie Służby Leśnej w Nadleśnictwie Skrwilno

Dnia 29.09.2016 r. w Nadleśnictwie Skrwilno przeprowadzone zostało szkolenie hodowlane. Poprowadził je Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno – Pan Jacek Soborski w obecności Dyrektora RDLP w Toruniu – Pana Janusza Kaczmarka oraz Naczelników – Pana Kazimierza Stańczaka i Pana Jana Pakalskiego. W zajęciach udział wzięli wszyscy leśniczowie i podleśniczowie z naszego nadleśnictwa.

Szkolenie rozpoczął Dyrektor tradycyjnie od przedstawienia aktualnej sytuacji w Lasach Państwowych. Część terenowa ćwiczeń odbyła się w Leśnictwie Głęboczek oraz Huta. Wytypowanych zostało osiem powierzchni szkoleniowych, na których omawiano poszczególne zagadnienia. Pierwsza z nich prezentowała czyszczenia późne w gniazdach dębowych oraz zaplanowane czyszczenia wczesne w innych gatunkach. Nadleśniczy wskazał na istotę prawidłowego projektowania odnowień i grodzeń, aby pozostawiać przejścia dla zwierzyny oraz użyteczne fragmenty starego drzewostanu. Na następnej powierzchni widzieliśmy efekt jesiennej orki zrębu, jako wyprzedzającego przygotowania gleby na rok przyszły. Kolejną ciekawostką była plantacja modrzewiowa z podsadzeniem bukowym, w której w ubiegłych latach przeprowadzono cięcia schematyczne w modrzewiu oraz czyszczenia późne w buku. Elementem zajęć była również wizyta w rezerwacie przyrody „Stary Zagaj", gdzie uczestnicy dyskutowali na temat ochrony przyrody. W kolejnej części zaprezentowano dla porównania w leśnictwie Huta częściowo wykonany zabieg czyszczeń późnych na gniazdach dębowych, czyszczeń późnych już wykonanych na innej powierzchni oraz zaplanowane zabiegi trzebieży wczesnych w dębie. Tu również widzieliśmy kolejny przykład cennego fragmentu w postaci kępy ekologicznej z widłakiem oraz świerkiem w podszycie. Ostatnim punktem programu było miejsce, w którym wykonano trzebież w sośnie, dębie i modrzewiu. Wyznaczone i podkrzesane zostały tu drzewa dorodne, a także założone szlaki zrywkowe.

Koniec szkolenia podsumował Dyrektor Janusz Kaczmarek pozytywnie oceniając prowadzenie hodowli i ochrony lasu w Nadleśnictwie Skrwilno.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński