Lista aktualności Lista aktualności

Walczymy z ASF – narada w Nadleśnictwie Skrwilno

Dnia 07.10.2016 r. w Nadleśnictwie Skrwilno odbyła się narada koordynacyjna w sprawie afrykańskiego pomoru świń oraz inwentaryzacji dzików.

W spotkaniu udział wzięli Powiatowy Lekarz Weterynarii z Rypina – Pan Jacek Pilarski, Łowczy Okręgowy PZŁ we Włocławku – Pan Grzegorz Wiśniewski, a także przedstawiciele gmin, kół łowieckich oraz zakładów usług leśnych z terenu nadleśnictwa.

Naradę otworzył Pan Nadleśniczy Jacek Soborski nakreślając ogólny problem oraz konieczność podjęcia wspólnych działań zapobiegawczych. Następnie Lekarz Weterynarii przybliżył słuchaczom wzorzec choroby ASF. Uczestnicy zostali zapoznani z jej pochodzeniem, zagrożeniami jakie stwarza oraz w jaki sposób wirus się rozprzestrzenia. Dowiedzieliśmy się również jak wyglądają objawy kliniczne choroby. Lekarz zwrócił uwagę, iż za rozprzestrzenianie się choroby w największym stopniu odpowiedzialni są sami ludzie, którzy notorycznie łamią przepisy sanitarne.

W dalszej części Łowczy Okręgowy omówił sytuację województwa pod względem zagrożenia na tle całego kraju. Poruszył temat zagęszczenia dzików oraz planów łowieckich z nim związanych. Zwrócił szczególną uwagę na działania obligatoryjne, które są obowiązkiem wszystkich członków PZŁ, jak: zgłaszanie sztuk padłych dzików, pełna realizacja planów pozyskania w terminie do 15 stycznia 2017 roku oraz maksymalne obniżenie zagęszczenia populacji w celu osiągnięcia stanu nie większego niż 5 osobników/1000 ha powierzchni obwodu.

Nadleśniczy w swoim przemówieniu powołując się na decyzje Ministra Środowiska i Dyrektora RDLP w Toruniu poinformował przedstawicieli Kół Łowieckich o konieczności uzgodnienia lokalizacji nęcisk w obwodach oraz ich sformalizowania jako stałe elementy infrastruktury służące do redukcji dzików. Pan Nadleśniczy przedstawił analizę dotychczasowej realizacji pozyskania oraz zagęszczenia i stany dzików według wiosennej inwentaryzacji na terenie wszystkich obwodów łowieckich. Zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia tempa pozyskania oraz zmiany planów w przypadku ich wykonania, bądź stwierdzonych stanów powyżej ustalonego progu. Duży nacisk położył na rzetelne wykonywanie inwentaryzacji, która często pokutuje zaburzonymi wynikami. Przy tej okazji szczegółowo została omówiona metodyka inwentaryzacji.

W dyskusji wzięli również udział przedstawiciele kół łowieckich. Naradę zakończono wspólnie wypracowanym i przyjętym systemem działania.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński