Lista aktualności Lista aktualności

Adepci łowiectwa z wizytą w Nadleśnictwie

11 maja Nadleśnictwo Skrwilno gościło kandydatów na członków Polskiego Związku Łowieckiego pod opieką Pana Benedykta Mordzaka – sekretarza Okręgowej Rady Łowieckiej we Włocławku.

Przyszli myśliwi wysłuchali wykładu Nadleśniczego Jacka Soborskiego o prowadzeniu właściwej gospodarki łowieckiej. W swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę współpracy między myśliwymi, a leśnikami. Z uwagi, że spotkanie odbywało się w zrekonstruowanym Tartaku parowym w Skrwilnie Nadleśniczy przybliżył także słuchaczom historię Nadleśnictwa od powstania po dzisiejszy dzień.  

W drugiej części spotkania głos zabrał Inżynier nadzoru Maciej Rygielski, omawiając organizację prac i zagospodarowanie łowisk przez Kolo Łowieckie nr 5 „Knieja" w Skrwilnie, w którym pełni funkcję Prezesa. 

Po zakończonej części teoretycznej uczestnicy udali się do obwodu 144 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Knieja", obejrzeć w praktyce zagospodarowanie łowisk – poletka i urządzenia łowieckie oraz pasy zaporowe.

Następnie udali się do ośrodka szkoleniowego przy Leśnictwie Głęboczek, gdzie Inżynier nadzoru Krystian Kliś zademonstrował m.in. pracę psów w norach, zagrodzie dziczej, a także pracę na farbie oraz zakładanie ścieżki tropowej.

Po szkoleniu odbyło się ognisko.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wiśniewski