Lista aktualności Lista aktualności

V TYDZIEŃ EKOLOGICZNY w Szkole Podstawowej w Skępem

Tegoroczny TYDZIEŃ EKOLOGICZNY odbył się między 5.05. – 9.05.2014 roku. W projekcie edukacyjnym uczestniczyli uczniowie z klas I – III – 197 uczniów.

Tak jak co roku działania przebiegały według harmonogramu. Wszystkie dzieci uczestniczyły w spotkaniach z animatorami przyrody w ramach projektu „Trop natury", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tym zajęciom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat życia w różnych ekosystemach. Pierwszoklasiści oraz dzieci z filii w Łąkiem  spotkali się z leśnikiem na Głęboczku. Uczestniczyli tam w bardzo ciekawych zajęciach przyrodniczych. Dodatkową atrakcją było pieczenie kiełbasek, a także „spotkanie" z dzikiem. Drugoklasiści zaś wybrali się do Oczyszczalni ścieków w Skępem, gdzie zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków. Dla trzecioklasistów przygotowano wyjazdy do Lipna do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na wysypisko śmieci. Celem tych wyjazdów było uświadomienie dzieciom możliwości wykorzystania niektórych odpadów, a także zwrócenie uwagi na rolę człowieka w ograniczaniu ilości odpadów trafiających na wysypiska. Ponadto uczniowie klas II, III i kl. I c uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych - tematyka zajęć to: kl.  II i III – „Las – 90 lat lasów państwowych", kl. Ic – „Dbam o swoją planetę". Nie zabrakło również filmów przyrodniczych. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursie plastycznym „Las miejscem wypoczynku", a przedstawiciele klas w Międzyklasowych Rozgrywkach Przyrodniczych. Podsumowanie działań odbyło się na apelu, na którym ucz. kl. IIIc zaprezentowali przedstawienie „Na łące". Następnie uczniowie śpiewali piosenki o tematyce ekologicznej. Na zakończenie apelu wręczono nagrody laureatom konkursów. Patronat nad V TYGODNIEM EKOLOGICZNYM objęło Nadleśnictwo Skrwilno, ono też ufundowało atrakcyjne nagrody dla uczniów.

Autor: Mirosława Krasińska