Lista aktualności Lista aktualności

Zakłady Usług Leśnych z certyfikatami z zakresu pielęgnacji lasu

By sprostać roli i znaczeniu Lasów Państwowych we wspieraniu przedsiębiorczości sektora usług leśnych, Nadleśnictwo Skrwilno wraz firmą Forest Consulting Center zorganizowało dla Zakładów Usług Leśnych szkolenie z zakresu pielęgnacji lasu.

Szkolenie odbyło się w dniach 13 – 14 maj 2014 roku z podziałem na część teoretyczną i pokaz terenowy na wybranych powierzchniach w leśnictwach Okalewo i Płociczno. W warsztatach udział wzięli przedsiębiorcy oraz ich pracownicy. Ze strony Nadleśnictwa uczestniczył personel służby leśnej.

Prowadzący zajęcia Pan mgr inż. Jacek Szaj przedstawił szeroki zakres wiedzy dotyczącej wykonywania zabiegów w czyszczeniach wczesnych i późnych. Przekazane uczestnikom teoretyczne wskazówki prawidłowego prowadzenia czynności pielęgnacyjnych pokazano następnie na powierzchniach w terenie.

Szkolenie zakończyło się otrzymaniem przez każdego z uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Tekst i zdjęcia Krzysztof Wiśniewski