Lista aktualności Lista aktualności

Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych

Nadleśnictwo Skrwilno informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków na poddziałanie 8.5 PROW 2014-2020 - "Inwestycje leśne".

Działanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych, a nabór wniosków będzie trwał
w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r.

Oprócz czyszczeń późnych, możliwa jest realizacja inwestycji mających na celu zwiększenie różnorodności biologicznej w lasach prywatnych tj.:

  •     przebudowa składu gatunkowego drzewostanów, poprzez wprowadzenie drugiego piętra lub podszytu oraz dolesianie luk - co niewątpliwie sprzyja wzmocnieniu funkcji środowiskowych i ochronnych w lasach prywatnych, oraz
  •     zakładanie remiz leśnych – będących jednocześnie bardzo istotnym elementem zwiększającym różnorodność biologiczną poprzez zakładanie ich z gatunków liściastych wchodzących w skład tzw. domieszek biocenotycznych.

Szczegóły dotyczące pomocy w ramach tego działania zawarte są w ulotce informacyjnej (załącznik do pobrania poniżej).