Lista aktualności Lista aktualności

Zagospodarowanie obwodów łowieckich

            W bieżącym miesiącu prowadziliśmy kontrolę obwodów łowieckich na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Skrwilno. Podczas przeglądów skupiliśmy się na jakości zagospodarowania terenów dzierżawionych przez koła łowieckie. Zwróciliśmy uwagę na stan urządzeń łowieckich, by mieć pewność, że nie stanowią one zagrożenia dla użytkownika, a ich lokalizacja spełnia swoją funkcję.

            W okresie zimowym warto pamiętać o dokarmianiu zwierzyny grubej z wykorzystaniem paśników i lizawek oraz zwierzyny drobnej poprzez uzupełnianie podsypów. Tegoroczna zima sprzyja zwierzynie, a niewielka pokrywa śnieżna nie utrudnia dostępu do naturalnego żeru np. jagodzisk. Istotne są zatem również należycie utrzymane poletka łowieckie, zagospodarowane dla zwierzyny, jako uzupełnienie naturalnej bazy żerowej. O tej porze jelenie, sarny i łosie swoje preferencje żywieniowe przestawiają głównie na żer pędowy, powodując przy okazji nierzadko szkody w lasach. Warto jednak uzupełniać lizawki solą, gdyż zwierzyna bardzo chętnie z nich korzysta. Zapewnia ona zwierzynie dobrą kondycję.

            Niezwykle ważna jest także dbałość o zwierzynę drobną jak bażanty, czy kuropatwy których wciąż jest niewiele. Wpływają na to m.in. zmiany sposobu prowadzenia gospodarki rolnej na wielkoobszarową. Uzupełnianie podsypów ziarnem pozwala ptactwu znaleźć pokarm w czasie, gdy brakuje go na zaoranych polach, co pomaga w utrzymaniu ich populacji. Na terenie niektórych obwodów łowieckich dzięki działaniom myśliwych dbających o te urządzenia udało się utrzymać dziką populację bażanta, a nawet kuropatwy, co świadczy o dobrze prowadzonej gospodarce łowieckiej.

            Wciąż obserwujemy znaczący wzrost populacji łosia, a wraz z nim wyrządzanych szkód oraz zdarzeń drogowych. W ostatnim czasie odnotowuje się coraz mniej szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych, co świadczy o zmniejszeniu populacji tego gatunku, wskutek intensywnego pozyskania.