Lista aktualności Lista aktualności

Zebranie Komisji Założeń Planu w Nadleśnictwie Skrwilno

Podstawowym dokumentem prowadzenia gospodarki leśnej w Lasach Państwowych jest plan urządzenia lasu. Jego okres obowiązywania wynosi 10 lat.

Dnia 16.10.2023r. w Skrwilnie odbyło się zebranie Komisji Założeń Planu, zwołane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, które było wstępem do opracowania nowego planu na lata 2026-2035. Udział w posiedzeniu wzięło wielu przedstawicieli władz samorządowych, Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Bydgoszczy, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Zespołu Ochrony Lasu, Zespołu Lokalnej Współpracy oraz wielu specjalistów, którym temat lasu jest bliski i ważny.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - Pan Bartosz Pewniak, witając przybyłych gości. Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno Tomasz Gnap przedstawił swój referat. Liczne zebranie gości miało na celu wypracowanie wspólnych założeń i wytycznych do przyszłego planu urządzenia lasu dla naszego nadleśnictwa.

W taki licznym i zacnym gronie każdy głos jest ważny i każdy ma prawo wnieść swoje uwagi. Jest to również dobry moment na przedyskutowanie wszelkich wątpliwości, które ustalone raz, dadzą lesnikom jasne wytyczne do gospodarowania drzewostanami przez kolejne lata.