Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Skrwilno

Nadleśnictwo Skrwilno jest jednostką administracyjno-gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej wynoszącej 20103,53 ha - stan na 1.01.2016 r.

Podzielone jest na trzy obręby:

    Skępe – 10 018,75 ha
    Skrwilno – 5 355,98 ha
    Urszulewo – 4 728,80 ha

Nadleśnictwo Skrwilno leży w południowo-wschodniej części RDLP w Toruniu. Graniczy z Nadleśnictwami: Brodnica, Golub-Dobrzyń, Dobrzejewice, Włocławek, (RDLP Toruń); Płock (RDLP Łódź); Lidzbark, Dwukoły (RDLP Olsztyn).